Kontakti

Kontaktējiet rakstiski ar dažādiem jautājumiem:
Valdes loceklis, Bc. oec. Ainārs Osmanis:
E-pasts: zalktis@zalktis.lv

Konsultācijas Zalktis lietotājiem un par pasūtījumiem:
Konsultants Andris Beņķītis
E-pasts: konsultants@zalktis.lv
Mob.tālr. 26 144 130 (darbdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00).

Pasūtījumiem e-pasts: birojs@zalktis.lv, vai pa pastu.

Uzņēmuma rekvizīti:
SIA “Zalktis Programmas”
NMR Nr. 45403013991;
PVN reģ. nr. LV45403013991;
Konts LV18 UNLA 0050 0048 0842 9
AS SEB bankā, SWIFT: UNLALV2X.
Juridiskā un biroja adrese: Bērzu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

 

P.S. Zalktis lietošanas apmācību par maksu arī nodrošina:
SIA Mensarius Rīgā, Pērses ielā 9/11  4.stāvs, kods 10, tālrunis 29715835,
https://www.grāmatvedībabiznesam.lv