Jaunumi

Nākamā Zalktis versija 2019.3. – 2019.gada 01.oktobrī
Nākamā Krivulis versija 2020.1. – 2020.gada februārī

21.07.2019.izlaists Zalktis 2019.2.322.v.
#Veikti labojumi autortiesību izmaksu labošanas iespējā;
#papildināts ar rēķinu saraksta ar apmaksas termiņiem izdruka.
Raksts: https://zalktis.lv/2019/07/22/zalktis-2019-2-322-versija/

01.07.2019.izlaists Zalktis 2019.2.320.v.
# IIN Saimniecisko darījumu un MUN reģistrācijas žurnālos iedrukā grāmatojuma unikālos numurus;
# rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās arī rēķinu sarakstos;
# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā katram ierakstam tiek pārbaudīti dokumentu tipi un tiek parādīti kodi;
# klientu sarakstā darbiniekiem var izdarīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību saņēmējs;
# grāmatojumus, rēķinus, pavadzīmes, kā arī biežāk lietojamos grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos.
Raksts:https://zalktis.lv/2019/07/01/zalktis-2019-2-320-versija/

17.06.2019.izlaists Zalktis 2019.1.318.v.
#Invoice izdrukas veidlapa izveidota parakstu zona, kuru aizpilde notiek pēc lietotāju vēlmēm.
# Tā versija būs pēdējā, kas vēl strādās uz novecojošās Windows sistēmas XP.
Raksts: https://zalktis.lv/2019/06/17/zalktis-2019-1-318-versija/

06.02.2019.izlaists Krivulis 2019.11.82.v.
#No jauna izstrādāts pašnodarbinātā VSAOI ziņojums, aizpildīts žurnāls saglabājas, var izdrukāt un eksportēt uz VID EDS;
# Precizēti saimniecisko darījumu uzskaites un hronoloģiskais žurnāls;
# Tā versija būs pēdējā, kas vēl strādās uz novecojošās Windows sistēmas XP.
Raksts: https://zalktis.lv/2019/02/06/krivulis-2019-11-82-versija

04.02.2019.izlaists Zalktis 2019.1.310.v.
# 2019.g.algu nodokļu un VSAOI likmes;
#  Visu veidu rēķinu izdruku veidlapām apakšdaļas teksta izdrukas laukums palielināts līdz 510 zīmēm;
# Nodokļu un finanšu pārskatu pārskatāmības uzlabošana;
# PVN deklarācijas pielikumam PVN1 III.daļā pārlabota 48.2. rindas informācijas parādīšana;
# PVN deklarācijas pielikumiem PVN1 I. un III.daļai visiem ierakstiem, ja to dokumentu nosaukumā ir vārds čeks vai kvīts, tiek piešķirti dokumenti kods 2;
# Pārstrādāta faila importēšana no StoraHouse sistēmas.
Raksts: https://zalktis.lv/2019/02/04/zalktis-2019-1-310-versija/

07.01.2019.izlaists Zalktis 2019.1.308.v.
# 2019.g. jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 230€;
# Darba algu aprēķina tīrais datu eksports uz Excel;
# Pamatlīdzekļu 3 atskaišu tīrais eksports uz Excel;
# Darba laika uzskaites tabelē papildināta ar darbinieku ievades kontroli;
#Darba algu atskaitē “Paziņojums par izmaksātām summām fiziskām personām(kopsavilkums)” papildināta iespēja sagatavot ikmēneša paziņojumu par izmaksātām autoratlīdzībām un ieturēto algas nodokli;
Šobrīd, 07.01.2019., LR valdība vēl nav izziņojuši un nav vēl zināmas VSAOI likmes 2019.gadam. Sakarā ar to Zalktim būs vēl jauns nākamais jauninājums (janvārī ?) bez maksas 2019.gada janvāra licenču turētājiem un iznāks tad kad būs izziņojušas jaunās VSAOI likmes. Šajā nākamajā jauninājumā tiks iekļautas jaunās 2019.gada VSAOI likmes un 2 jaunas iespējas, par kuriem būs informācija nākošajā rakstā.
Raksts: https://zalktis.lv/2019/01/07/zalktis-2019-1-308-versija/

09.10.2018.izlaists Zalktis 2018.3.298. v.
#Darba laika uzskaite papildināta ar 2018.gada 2 brīvdienām;
#Jauns saimniecisko darījumu reģistrācijas žurnāls:
# Uzlabota algas atskaišu formas pieejamība:
#Rēķinos numura izdrukas lauks paplašināts:
#E-vēstuļu sūtījumu žurnāls papildināts ar info par rēķinu un algu lapiņu sūtījumiem;
#algas lapiņu izsūtīšanas iespēja pa e-pastu;
#darba laika uzskaites precizēts izveidošanas logs.
Raksts: https://zalktis.lv/2018/10/09/zalktis-2018-3-298-versija/

06.10.2018. izlaists Krivulis 2018.11.80.v.
# PVN uzskaites žurnāla labojums ar 5% PVN uzrādīšanu;
# IIN ieņēmumu uzskaites žurnāla jaunā redakcija.
Raksts: https://zalktis.lv/2018/10/06/krivulis-2018-11-80

26.06.2018. izlaists Zalktis 2018.2.294.v.
#Jauns autoratlīdzību aprēķins
#Uzlabota programmas stabilitāte
#Veikti dažādi sīki uzlabojumi pēc klientu priekšlikumiem.
Raksts: https://zalktis.lv/2018/06/26/zalktis-2018-2-294-versija

21.05.2018. izlaists Krivulis 2018.11.78.v.
# Jaunais algu aprēķins ar diferencētām algu nodokļu likmēm 20% un 23%,
#Jaunā PVN likme 5%,
#Jaunā PVN deklarācija ar eksportu uz VID EDS,
#Jaunais saimniecisko darījumu ieņēmumu-izdevumu žurnāls,
#Uzlabota programmas stabilitāte,
#Veikti programmas precizējumi visiem iepriekšējām Krivulis versijām 2018.11.70, 2018.11.72, 2018.11.74 un 2018.11.76. To lietotāji ar esošām licencēm var jaunināt uz jauno Krivulis versiju 2018.11.78, ņemot instalētāju no www.sore.lv/k.aspx.
Raksts: https://zalktis.lv/2018/05/21/krivulis-2018-11-78-versija/

08.01.2018.izlaists Zalktis 2018.1.280.v.
#jaunā PVN deklarācija ar R1-R9 kodiem, jauno PVN 5% un jaunais eksports uz VID EDS
#Darbinieku kartītēs ieviesti jauni uzkrājošo informāciju saraksti: iesniegti algas nodokļu deklarāciju saraksti, VSAOI statusa saraksti, prognozēto neapliekamo minimumu summu un periodu saraksti
#jaunais algu aprēķins ar progresīvo algas nodokļiem 20% un 23%.
Raksts: https://zalktis.lv/2018/01/08/zalktis-2018-1-280-versija

30.10.2017.izlaists Zalktis 2017.3.266.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2017/10/30/zalktis-2017-3-268-versija/

03.07.2017. izlaists Zalktis 2017.2.264.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2017/07/03/zalktis-2017-2-264-versija/

20.06.2017. izlaists Zalktis 2017.2.262.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2017/06/20/zalktis-2017-2-262-versija/

20.02.2017. izlaists Krivulis 2017.11.66.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2017/02/20/krivulis-2017-11-66-versija/

16.01.2017. izlaistās Zalktis 2017.1.256.v.
# jaunums – lietotāja norādītās mapēs var saglabāt rezerves db failus;
# jaunums – pasūtījumu imports no EdiSoft sistēmas;
# jaunumi – jaunie neapliekamie minimumi: 2017.g.-60€, 2018.g.-40€, 2019.g.-20€, no 2020.g.-0€;
# papildinājumi – darba laika tabeles un darba algas aprēķina ekrānformām pievienotas kopsummu ailes;
# jaunumi – jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%,
# papildinājumi – darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt visus darbiniekus vai tikai aktīvos darbiniekus,
# izmaiņas – jaun0s datubāzes failos grāmatvedības kontu plāni papildināti ar biežāk lietotiem 8 grupas kontiem;
# klientu informācijā papildināti ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelieto datu importu no EdiSoft, tad  ILN lauku var neaizpildīt.
Līdz janvāra beigām tiks papildināti ar jaunām biedrības un uzņēmumu gada pārskatiem. Šīs jaunās versijas Zalktis lietotāji varēs vēlreiz uzinstalēt ar tiem jauniem gada pārskatiem bez maksas.

07.11.2016. izlaistās Zalktis 2016.3.254.v.
# jaunums –  e-vēstuļu izsūtīšanas žurnāls;
# jaunums – pie algu atskaitēm SEB bankai d/algu avansu izmaksu saraksta fails;
# papildinājums – virsgrāmatā, hronoloģiskajā žurnālā, kontu apgrozījumam, klientu apgrozījumiem izdrukās papildus izdrukas datums;
# papildinājumi – algu atskaitēs jauni ienākumu kodi 3057 un 3058.
# Nomainīta noliktavas izejošo dokumentu kontrole uz 3 pozīcijām: bez kontroles, brīdināt un neatļaut grāmatošanu;
# papildinājums – rēķina izdrukas veidlapā Invoice papildināti ar apmaksas termiņu;
# papildinājums – rēķinā iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu kārtot pēc 3 pazīmēm.
# veikti vairāki uzlabojumi sistēmas stabilitātes uzlabošanai.
Raksts: https://zalktis.lv/2016/11/07/zalktis-2016-3-254-versija/

28.08.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.248.v.
# uzlabojums – Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. Ar csv faila palīdzību varēs izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.
# uzlabojums – PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļa papildināta ar darījumu partneru, kuri nav PVN nodokļa maksātāji/nav norādīti PVN reģ.numuri, sagrupēšanu uz rindiņu ar kodu “X”.

01.08.2016. izlaists Krivulis 2016.12.64.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2016/08/01/krivulis-2016-12-64-versija/

05.07.2016. izlaistās Zalktis 2016.2.244.v.
# uzlabojums – pēc datubāžu pievienošanas sarakstam to varēs atvērt bez Zalktis pārstartēšanas
# jaunums – komunālajā rēķinā katram klientam var ievadīt īpašas piezīmes , kas tiek iedrukātas visos tā klienta rēķinos, piemēram līgumu un tās numuru, maksājumu laiki  utt.
# uzlabojums – komunālā rēķina drukā precizēta pakalpojumu sniegšanas datuma druka
# papildinājums – komunālajam rēķina izdrukai var pievienot Logo izdruku
# uzlabojums – no kases izdevumu drukas noņemts pelēks lauks tintes ekonomijai
# papildinājums – iespēja visos noliktavas dokumentos-izejošas pavadzīmēs paraksta daļā automātiski iedrukāt datumu, kas iedrukāsies {Datums} koda vietā
# jaunums- Algu saraksta faila ieimportēšanai SEB ibankā
# uzlabojums – avansa norēķiniem un tās izdrukai vienādota iespēja rādīt unikālo vai gada kārtas numuru, izstādāms caur galvenajiem parametriem
# uzlabojums – vairākos finanšu pārskatos izlabota no PVN reģ. numura uz NMR reģ. numura druka
# uzlabojums – izlabota kļūda PZA (pēc periodu izmaksas metodes) aprēķinā ar apaļošanu
# veikti vairāki uzlabojumi programmas stabilitātei.
Raksts: https://zalktis.lv/2016/07/05/zalktis-2016-2-244-versija/

30.03.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.36.v.jaunumi:
# papildinājums – PVN deklarācijas pielikumam PVN1 I.daļai papaildināts ar kodu R4;
# papildinājums – bankas faila importā iekļauti juani ISO faila formāti.
Raksts: Zalktis 2016.1.236.versija

01.02.2016. izlaists Krivulis 2016.11.62.v.
Raksts:  https://zalktis.lv/2016/01/31/krivulis-2016-11-62-versija/

11.01.2016.izlaistās Zalktis 2016.1.234.v.jaunumi:
# jaunums – e-vēstuļu izsūtīšana no parastiem un universāliem rēķiniem var ne tikai sūtīt tieši uz e-pasta serveri, bet arī caur uz datora esošās Microsoft Outlook 2016 programmu, nav testēta uz vecākām versijām;
# jaunums – hronoloģiskajam žurnālam jauns datu atlases lauks Meklēšana. Varēs atlasīt ierakstus pēc dotās frāzes, kas eksistē dokumenta un klienta nosaukumos, Dokumenta numurā un pamatojuma tekstā;
# papildinājumi – 2016.gada algu aprēķinos jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 175 EUR, iedzīvotāju ienākuma(algas) nodokļa likme 23%, VSAOI likmes pensionāriem 28.75%(8.85+19.90), izdienas pens.saņ., invalīd.-v.spec.pens.saņ. 31.08%(9.57+21.51), nodarbinātiem soda izcieš.vietās 29.05%(8.95+20.10), pensionāriem soda izcieš.vietās – 23.86%(7.35+16.51);
#izmaiņas – nomainīts VID EDS faila “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)” formāts;
# izmaiņas – darbinieku kartītēs profesiju kodus varēs brīvi ievadīt;
# papildinājumi – noliktavas atskaitei “Inventarizācijas saraksts” papildināts ar ātrās drukas komandpogu, un jaunām 2 datu atlases kritērijiem “Projekts” un “Aģents”;
# papildinājumi – inventarizācijas akta izdrukā var nomainīt preču koda aili pret svītrkodu aili. Izvēle uzstādama caur uzstādījumiem.
Raksts: https://zalktis.lv/2016/01/11/zalktis-2016-1-234-versija/

12.011.2015.izlaistās Zalktis 2015.3.232.v.jaunumi:
# jaunums – Universālais rēķins. Universālajā rēķinā varēs ievadīt preces un pakalpojumus ar dažādām PVN likmēm. Ierobežojums ir līdz 3 dažādām PVN likmēm vienā rēķinā;
# papildinājums – vairākiem finanšu pārskatiem, noliktavas atskaitēm un PVN deklarācijas pielikumiem mainīti kopsummu attēlojumi un papildināti ar ātro druku komandpogām;
# izmaiņas – MUN deklarācijas izstrāde nobeigta. To turpmākā izstrāde netiks turrpināta sakarā ar biežām likumdošanas izmaiņām. To aizpilde ir ērtāka tieši VID EDS sistēmā;
# jaunums – bankas dokumentos varēs ieimportēt arī jauno Eiropas vienoto ISO bankas konta failu no Latvijas internetbankām;
# papildinājums – Zalktis papildināts ar jauno kļūdu apstrādes moduli Loupe, kas dos  Zalktis izstrādātājiem labāku sekošanu kļūdām un veikt labojumus Zalktī:
# izmaiņas – Zalktis bāzējas uz Microsoft .NET Framework 4.0 versijas. Atseviškos gadījumos, ja Windowā nav uzstādīta .NET Framework 4.0, automātiski bāzējas uz vecākās – Microsoft .NET framework 3.5 versijas;
# dažādu sīku kļūdu novēršana.
Raksts: https://zalktis.lv/2015/11/12/zalktis-2015-3-232-versija/

31.08.2015. izlaists Krivulis 2015.12.60.v.
Raksts:  https://zalktis.lv/2015/08/30/krivulis-2015-12-60-versija/

08.07.2015.izlaistās Zalktis 2015.2.228.v.jaunumi:
# papildinājums – hronoloģiskajā žurnālā jauna aile “Projekts”, sarakstā pārskatot ierakstus, viegli atšķirt pēc projekta kodiem;
# papildinājums – izveidota automašīnas ceļazīmju saraksta izdruka;
# papildinājums – avansa norēķinā pārstrādāta dokumenta nosaukuma ievade, varēs izveidot savu dokumentu nosaukumu sarakstu un avansa norēķinā ievada gatavu dokumenta nosaukumu no saraksta;
# jaunums – avansa norēķinā izveidota aile “Projekts”. Katram ievadītam čekam vai citiem dokumentiem varēs piesaistīt projekta kodu;
# papildinājums – darba laika tabeles izdrukā ieveidota kopsummas rindiņa;
# jaunums – ne tikai no FidaVistas, bet arī no Swedbankas internetbankas konta izraksta CSV faila varēs ieimportēt konta izrakstu;
# papildinājums – caur rēķina ievades formu visos izdrukājamos rēķinos un pavadzīmēs vārds euro tiek drukāta slīprakstā;
# papildinājums – bankas dokumentiem un kases orderiem varēs piesaistīt projekta kodu;
# konta apgrozījuma pārskata atlases laukā ir jauna atlase pēc projektu kodiem;
# jaunums – ziņās par darba ņēmējiem ir jauni ziņu kodi 91 un 92.
Raksts: https://zalktis.lv/2015/07/08/zalktis-2015-2-228-versija/

02.02.2015. izlaists Krivulis 2015.1.54.v.
R
aksts: https://zalktis.lv/2015/02/03/krivulis-2015-1-54-versija/

14.01.2015.izlaistās Zalktis 2015.1.222.(+220.)v.jaunumi:
# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86) %;
# papildinājums – jaunās VSAOI likmes: izd.p.saņ,invalīdiem spec.pens.s. 31.07%(9.57% + 21.50%); nodarbinātiem soda izcieš.v. 29.63(9.13+20.50)%; pensionāri soda izcieš.v. 24.39(7.51+16.88)%:
# papildināts ziņojums par darba ienākumiem, VSAOI un R.nodevu ar 2 tabellapām par šādām apdrošināto personu grupām: darbinieku soda izciešanas vietā un vecuma pensionāri soda izciešanas vietā ar eksportu uz VID EDS;
# papildinājums – IIN likme 2015.gadam 23%;
# preču un klientu saraksta imports no Excel faila;
# jaunā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija ar 2015.gadu ar izdruku, bet bez eksporta uz VID EDS. Šobrīd VID EDS pieejams faila apraksts arī nav ieviesis iespēju ieimportēt VID EDS jaunās 2015.gada MUN deklarāciju. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. To jauninājumu varēs saņemt bez maksas šobrīd esošās 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Lūdzu sekot mūsu mājas lapai;
# pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis datubāzes partneru datiem;
# uzlabojums – rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Vairs nav obligāts pirmais ieraksts – “rēķins”;
# uzlabojums – atvaļinājuma aprēķina izdrukā varēs mainīt dokumenta nosaukumu no “atvaļinājuma aprēķins” uz “atvaļinājuma kompensācijas aprēķins”;
# rēķina uzstādījumos, e-pasta izsūtīšanas aprakstā var e-pasta tekstam uzlikt dažādus formatējumus ar html tegiem (http:://www.w3schools.com/tags/) piemēri ir doti atsevišķa rakstā par Zalktis 2015.1.222.versiju, links ir apakšā;
# papildinājums – izejošā pavadzīmē, to saglabājot,  notiek kontrole, vai datubāzē jau ir tāds dokuments ar tādu pašu sēriju, numuru un partneri;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.
Raksts: https://zalktis.lv/2015/01/15/zalktis-2015-1-222-versija/

20.10.2014. izlaistās Zalktis 2014.3.218.v. jaunumi:
-paziņojumā par izmaksām fiziskām personām ir ieviesti jauni kodi 1051, 1052, 3053, 1054, 2054, 2055, 1056.
-ziņās par darba ņēmējiem ir ieviesti jauni kodi 91 un 92, kas būs spēkā no 01.07.2015.
-pirmsdrukas apskatē blakus eksporta iespējām uz dažādiem dokumentu failu formātiem pievienota iespēja izdruku nosūtīt uzreiz pa e-pastu. Lai izmantotu šādu iespēju, vispirms caur galvenajiem parametriem Druka tabellapā ievadiet E-pasta uzstādījumus.
-Bankas dokumentos varēs ieimportēt arī Valsts kases konta xml failu FidaVista formātā.
-Kontu plānā katram grāmatvedības kontam ir jaunas ievades konta īpašības: Konta slēgums (debets, kredīts,debets/kredīts) un Konta Tips (Bilances vai operāciju konts).
-arī veikti dažādi uzlabojumi pēc klientu ieteikumiem.
-klientu saraksta imports no Excel faila.
Raksts: https://zalktis.lv/2014/10/20/zalktis-2014-3-218-versija/

11.08.2014.izlaistās Zalktis 2014.2.216.v. jaunumi:

-rēķina ievades formā ir iespēja ievadīt biežāk lietoto rēķina dokumentu nosaukumu sarakstu;
-rēķinam var izveidot 3 dažādus bankas rekvizītu variantus:
-PVN deklarācijas pielikumā – PVN1 I.daļā var izveidot kontu piesaisti K kodam par lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju 14%;
-MUN deklarācijā darbinieku izvēles sarakstā ērtākai pārskatāmībai aktīvie darbinieki atzīmēti ar zaļu simbolu un neaktīvie darbinieki – ar baltu simbolu;
izveidota jauna peļņas un zaudējumu aprēķina veidlapa pēc periodu izmaksu metodes, tam ir izdruka un piesaistīto kontu atšifrējumu izdruka;
Importējot Zalktī Zalktis datu failu, izejošie rēķini ieimportēsies kā izejošie rēķini un pārējie grāmatojumi kā parasti grāmatojumi.
Raksts: https://zalktis.lv/2014/08/12/zalktis-2014-2-216-versija/

07.07.2014. izlaists Krivulis 2014.1.52.v.
R
aksts: https://zalktis.lv/2014/07/06/krivulis-2014-1-52-versija/

24.03.2014.izlaistās Zalktis 2014.1.212.v. jaunumi:
-rēķinu sarakstam izvērsta izdruka ar atšifrējumu pa precēm un daudzumiem,
-avansa norēķinu izdruka papildināta ar aili ar unikālo kārtas vai gada kārtas numuru,
-kontu apgrozījumu pārskatā caur rīkjoslu eksportā uz xls iekļauta par klientu reģ.numuru,
-noliktavas krājumu inventarizācijas sarakstā iespēja drukāt arī preces ar 0 atlikumu,
-noliktavas izejošās pavadzīmēs apakšdaļas teksta izdrukā teksta garums paplašināta līdz 1020 zīmēm vai ~10 rindiņām teksta,
-automašīnu ceļazīmēs jauna degviela- gāze,
-Peļnas un zaudējumu aprēķinam ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,
-bilancei ir jauna izdruka – atšifrējuma izdruka,
-pārskatāmības labā visas zalktis izvēlnes, saistītu ar noliktavu, pakārtota zem jaunā Zalktis izvēlnes “Noliktava”,
-ziņojumam par VSAOI, IIN stundu skaitu pēc jūsu izvēles var  ņemt no algu apŗēķina vai no darba laika tabeles,
-Izveidots jauni pamatdati – projektu saraksts,
-Projekti  piesaistīti rēķiniem, parastiem grāmatojumiem. Atskaites pēc projekta – rēķinu saraksts un hronoloģiskais žurnāls.
Raksts: https://zalktis.lv/2014/03/25/zalktis-2014-1-212-versija/

27.01.2014. izlaists Krivulis 2013.2.48.v.
Raksts: https://zalktis.lv/2014/01/27/krivulis-2013-2-48-versija/

08.01.2014. izlaists Krivulis 2013.2.46.v.
Raksts:  https://zalktis.lv/2014/01/08/krivulis-2013-2-46-versija/

02.01.2014.izlaistās Zalktis 2013.3.202.v.jaunumi:
Veikti dažādi uzlabojumi pārejai uz pamatvalūtas EUR datubāzēm.
Tas ir pieejams bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem. 2014.gada janvārī ir paredzēts vēl jauns jauninājums 2013.3.xxx versijas lietotājiem. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi.
Raksts:  https://zalktis.lv/2014/01/02/zalktis-2013-3-202-versija/

03.12.2013.izlaistās Zalktis 2013.3.200.v.jaunumi:
-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: vispārējos gadījumos 34.09(10.50+23.59) %;
-papildinājums – jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29.12(20.16+8.96)% un invalīdiem spec.pens.s. 31.48%(9.69% + 21.79%);
# papildinājums – IIN likme 2014-2015.gadam 24%, no 2016.g.-> 22%;
# papildinājums – neapliekamais minimums no 2014.g. 75 € (53 Ls);
# papildinājums – neapliekamais min. par apgād. no 2014.g. 165 € (116 Ls);
# papildinājums – darba laika tabele papaildināta ar jaoniem kodiem AP,AT,AK,KD;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
VSAOI likmes 2014.gadam nav apstiprinātas MK sēdē. Arī ir iespējami vairāki nodokļu aktu izmaiņas, kurus pieņems 2013.g.decembra vidū un otrajā pusē un nav iekļautas 2013.3.200. versijā. Tās tiks iekļautas šajā versijā 2013.3.xxx un būs pieejamas bezmaksas 2013.3.xxx licences turētajiem 2013.g. beigās un 2014.gada janvārī. Lūdzam sekot jauniem rakstiem mūsu mājas lapā www.zalktis.lv. Lai automātiski saņemtu jaunos rakstus pa e-pastu, varat piereģistrēties par jauno rakstu sekotājiem caur izvēlni Follow mūsu mājas lapā apakšā pa labi.
Raksts:  https://zalktis.lv/2013/12/03/zalktis-2013-3-200-versija/

10.10.2013. izlaists Krivulis 2013.2.44.v. Info http://www.krivulis.lv/
Raksts: http://zalktis.net/2013/10/10/krivulis-2013-2-44-versija/

07.10.2013.izlaistās Zalktis 2013.2.196.v.(+ 2013.2.198.v.) jaunumi:
# jaunums – preču un pakalpojumu sarakstā katrai precei cenu saraksts dažādās valūtās;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
# Visiem 2013.2.192. un 2013.2.194. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo versiju 2013.2.196. Derīgas licences uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.
Raksts: http://zalktis.net/2013/10/06/zalktis-2013-2-196-versija/

02.09.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.194. v.jaunumi:
# izmaiņas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ.  žurnāla jauna redakcija ar 01.08.2013.;
# jaunums – mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģ. žurnāls ar 01.08.2013.;
# papildinājums – neizvērstai virsgrāmatai papildu ailes ar pārrēķinu jebkurā valūtā. Noderīgs pārskats pārejai uz EUR un citām vajadzībām.
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.
Visiem 2013.2.192. lietotājiem ieteikts bez maksas pāriet uz šo atjauninājumu 2013.2.194. Derīgas licences uz Zalktis 2013.2.xxx versijām.

18.07.2013. sagatavots jauns Zalktis 2013.2.192.v.:
Zalktis 2013.2.190. versijā ir atrasta rupja kļūda un lūgums visiem mainīt uz šo jauno versiju.

16.07.2013. izlaistās Zalktis 2013.2.190. v.jaunumi:
# izmaiņas – parasta grāmatojuma forma pēc kopētā vai labotā grāmatojuma saglabāšanas aizveras;
# papildinājums – ziņās par darba ņēmējiem jauni ziņu kodi un papildināti ar 2 jaunām ailēm “Valsts Kods” un “Profesiju kods”, to varēs ievadīt;
# papildinājums – ar 01.07.2013. VID iesniedzamos paziņojumos par darba samaksu, VSAOI un IIN papildus iedrukājas stundas no algu aprēķina;
# izmaiņas – logo bildi var piesaistīt atsevišķi noliktavas izejošām pavadzīmju izdruku veidlapām un rēķinu izdruku veidlapām;
# izmaiņas – rēķinu izdruku veidlapām nomainīta pašu uzņēmuma bankas rekvizītu ievade. Tagad tas ir brīvi aizpildāms lauks. Var pēc vajadzības ievadīt vairākus savas bankas kontus;
# papildinājums- rēķina formā aizpildot rēķinu, var nekavējoties izsūtīt šo rēķinu uz rēķinā norādītā partnera e-pastu. Uzstādījumi aizpildāmi caur galveniem parametriem;
# jaunums – EUR kā pamatvalūta. Raksts par EUR.

18.02.2012. izlaists Krivulis 2013.1.40.v. Info http://www.krivulis.lv/

04.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.186. v.jaunumi:
# izmaiņas – kokmateriālu un būvn.pakalp. rēķinos automātiski pazūd PVN teksta rindiņa;
# izmaiņas – algu aprēķinu un izmaksu sarakstam saraksta beigās abas parakstu rindiņas teksti tagad ir maināmi pēc lietotaju uzstādījumiem;
# izmaiņas – precizēti kases izdevumu orderu, algu maksājumu sarakstu tekstu izkārtojumi;
# labojums – izlabota kritiska kļūda rēķinā, kur, nodzēšot kādu preču rindiņu, kopējā summa nemainījās;
# labojums – izlabota noliktavas izejošo pavadzīmju ar summām valūtā, atverot, uzrādās cita noliktavas preču summa nekā pie saglabāšanas.

01.02.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.184. v.jaunumi:
# izmaiņas – sakarā ar iepriekšējā versijā iestrādātā jaunā izdrukas ģeneratora īpašām problēmām uz atsevišķiem datoriem izdrukas ģenerators nomainīts uz iepriekšējo stabilo variantu;
# labojumi – jaunās PVN deklarācijas eksporta precizēšana uz VID EDS;
# rēķinos uzstādīti uzstādījumi, kurā lietotāji var ievadīt vajadzīgu tekstu atbilstoši jaunajam PVN likumam uz komateriālu un arī atsevišķi būvniecības rēķinu apakšdaļu;
# uz 04.02.2013. tiek gatavota jauna Zalktis versija 2013.1.186, ar jauniem papildinājumiem, sīkākā informācija izlaides dienā.
# Zalktis 2013.1. licences īpašnieki var saņemt tos instalētājus caur sore.lv mājas lapu.

17.01.2013. izlaistās Zalktis 2013.1.182. v.jaunumi:
# jauns – “ar 1 klišķi” valūtas kursa ievade no interneta www.bank.lv;
# jauns – papildu rezerves datubāzes faila saglabāšana speciālajā Windows mapē ALLUSERAPPDATA katra mēneša 1.datumā. Drošības nolūkā ikvienam lietotājam vismaz 1 reizi mēnesī jāsaglabā visus savas datubāzes failu kopijas uz datu nesēju ārpus datora;
# izmaiņas – avansa norēķinam uzlabota formas mērogojamība;
# papildinājums – jaunas neapliekams minimums par apgādājamiem 80 Ls no 2013.g.01.jūlija;
# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: vecuma pensijas saņēmējiem 30.13%(9.45% + 20.68%), izd.pens.saņ-inval.s.p.s. 32.55%(10.20% + 22.35%);
# papildinājums – jaunas VSAOI likmes: nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.v. 31.45%(9.86% + 21.59%), pensionārs-nodarbin.brīv.atņ.s.i.v. 26.60%(8.34% + 18.26%);
# papildinājums – norēķinu salīdzināšanas aktā var ieveidot pašveidotus tekstus;
# papildinājums – PVN deklarācija ar pielikumiem apvienota un apvienots eksports uz VID EDS;
# 2013.g.31.janvārī būs papildus Zalktis jauninājums – 2013.1.184. versija ar vairākām izmaiņām pēc lietotāju ieteikumiem. Licencētie 2013.1 versijas lietotāji var saņemt arī to versiju.

16.10.2012. Sākot ar 2013.gadu netiks atbalstīta Krivulis un Zalktis programmatūras uzstādīšana uz novecojošās operētājsistēmas “Windows 2000” versijas. Sīkāk: http://wp.me/p1SJ7E-2i

15.10.2012. izlaistās Zalktis 2012.3.174. v.jaunumi:
# info – ar 15.10.2012. Zalktis licences ir terminētas (5 gadi);
# jauns – imports no DAIS (WIN_PNS preču noliktavas sistēmas) ar konvertēšanu uz txt(;);
# jauns – parastiem grāmatojumiem dokumentu nosaukumu saraksta patstāvīga veidošana, caur grāmatojuma uzstādījumiem;
# jauns – caur avansa norēķinu uzstādījumiem var uzdot čeku ierakstu sakārtošanu gan pēc datuma, gan pēc ievadīšanas kārtības;
# jauns – caur avansa norēķinu saraksta uzstādījumiem avansa norēķinu periodu parādīšana sarakstā;
# jauns – ziņas par darba ņēmējiem ir papildināti ar jauniem kodiem 81 un 82;
# jauns – avansa norēķinā var izdalīt no jebkura pamatkontējuma rindiņās izdalīt PVN summu uz atsevišķu jaunu PVN kontējuma rindiņu;
# jauns – kases izdevumu orderī naudas saņēmēja vietā pēc uzstādījumiem var iedrukāt tekstu – izmaksājamo naudas summu vārdos;
# papildināts – komunālos rēķinu izdrukā norāda aprēķina periodu;
# izmaiņas – kļūdu labojumi pēc klientu informācijām un sistēmas stabilitātes uzlabošana.

10.09.2012. izlaists Krivulis 2012.2.36.v. Info http://www.krivulis.lv/

 26.06.2012. izlaistās Zalktis 2012.2.172. v.jaunumi:
# info – ar 01.07.2012. PVN likme ir 21%. Šīs un ieprieksējās versijas lietotāji var caur galvenajiem parametriem laukā “biežāk lietotā PVN likme” nomainīt vērtību no 22 uz 21;
#jaunums – iestrādātas jaunas IIN likmes: no 2013.g. 24%, no 2014.g. 22% un no 2015.g. 20%;
# jaunums – no citas uzskaites sistēmas Norgate vai Tildes Jumis datu faila grāmatojumu imports Zalktī, izvēloties “Norgate” datu faila imports;
# papildinajumi – rēķinos, ja netiek aizpildīti preču saņemšanas vai izsniegšanas adreses, tās ailes automātiski kļūst neredzamas;
# jaunums – PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegt.pakalp ES teritorijā” sagatavošana, druka un eksports uz VID EDS;
# jaunums – pamatlīdzekļu saņemšanas akta-rīkojuma izdruka;
# papaildinājums – a/m ceļazīmē dagvielu patēriņa l/100 km uzrādīšana;
# komunāliem rēķiniem apakšējā laukumā piezīmju vai paziņojumu izdruka;
# izmaiņas – dažādu nekritisku kļūdu novēršana un stabilitātes uzlabošana.

01.03.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.170. v.jaunumi:
# papildinājums – PVN1 I.daļas un III.daļas ar formulām V koda automātiskai aprēķināšanai.
Šo versiju var saņemt jebkuri Zalktis 2012.1.162. versijas lietotāji bez papildu samaksas.

10.02.2012. izlaists Krivulis 2012.1.34.v. Info http://www.krivulis.lv/

03.01.2012. izlaistās Zalktis 2012.1.162. v.jaunumi:
# papildinājums – Informācija par datorā reģistrētiem licenču numuriem, skatīt caur izvēlni: Logi > Par programmu;
# jaunums – Datu imports no preču un noliktavas uzskaites sistēmas Sales7, var ieimportēt pavadzīmes vai rēķinus ar iegrāmatošanu Zalktis datubāzē kā parastos grāmatojumus;
# jaunums – Zalktis datubāzes grāmatojumu eksports un imports;
# izmaiņas – tekstu sagatves formā palielināts sagatvju daudzums no 20 uz 30;
# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes vecuma pensijas saņēmējiem 30.30%(9.50% + 20.80%);
# papaildinājums – jaunas VSAOI likmes 1.,2.gr.invalīdiem-spec.pens.saņēmējiem 32.82% (10.29% + 22.53%);
# jaunums – Biedrību ieņēmumu – izdevumu pārskats ar izdruku;
# jaunums -Biedrību bilance ar izdruku;
# papildinājums – jauna mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija.

Ar 2012. gadu SIA Zalktis programmas sāk pāriet uz dabai draudzīgākām darbībām, tāpēc lai saglabātu tīru apkārtējo vidi vairāk neievedīsim diskus un klientiem programmas Zalktis instalētāja failus piegādāsim izmantojot internetu. Pašas licences turpināsim nosūtīt ierakstītā vēstulē caur Latvijas pastu. Ja klients vēlas instalācijas failu saņemt diskā, kuru nosūtam ar ierakstītu sūtījumu, tad šāda sūtījuma sagatavošana maksā papildus 3.00 Ls.

No 12.12.2011. mainīts faksa numurs. Mūsu faksa nr.: 65120040, rezerves nr. 65197643.

01.11.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.160. v.jaunumi:
# papildinājums – jauns PVN1 I.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;
# papildinājums – jauns PVN1 III.daļas veidlapa ar ātrdarbības uzlabošanu, kontējumu piesaiste jāpapildina;
# jaunums – Paziņojums par izmaksām fiziskām personām(kopsavilkums) algu sadaļā;
# jaunums – IIN sadalījums pa teritoriju kodiem, pielikums pie algu aprēķina, aktuāli Rīgas uzņēmumiem;
# izmaiņas – rēķinos un pavadzīmēs, saistītu ar kokmateriāliem, precizēti teksti.

17.10.2011. izlaistās Zalktis 2011.3.158. v.jaunumi:
# jaunums – noliktavas izejošā pavadzīmē iespēja izmantot valūtu;
# jaunums – galvenajos parametros, sadaļā Sistēma papildināta ar PVN likmju sarakstu, var pastāvīgi papaildināt ar jaunām PVN likmēm;
# jaunums – PVN perioda deklarācija, spēkā no 01.10.2011.;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.
P.S. 01.11.2011. Zalktis versijas 2011.3.158. lietotāji saņems bezmaksas jauninājumu uz 2011.3.160, ar jauniem PVN deklarāciju pielikumiem, sekot papildu informācijai pie saņemamās licences.

05.09.2011. izlaists Krivulis 2011.2.32.v. Info http://www.krivulis.lv/

04.07.2011. izlaistās Zalktis 2011.2.154. v.jaunumi:
# jaunums – bilances veidlapa un izdruka;
# pārstrādāts – peļņas un zaudējumu aprēķins;
# papildinājums – ziņas par darba ņēmējiem jauni darba ņēmēju kodi 61, 62, 63;
# papildinājums – ar 01.01.2011. jauns ziņojums par algam,VSAOI, IIN izdruka;
# jaunums – mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un stabilitātes uzlabošana.

21.02.2011. izlaists Krivulis 2011.1.30.v. Info http://www.krivulis.lv/

03.01.2011. izlaistās Zalktis 2011.1.150./152. v.jaunumi:
# jaunums – pamatlīdzekļu norakstīšanas akta izdruka;
# jaunums – automašīnu ceļazīmes;
# papildinājums – no 01.01.2011. IIN likme 25%, VSAOI likmes 11+24.09% vispārējos gadījumos, 9.20+20.16% v.pensionāriem, 9.96+21.82% izd.p.saņēm.;
# papildinājums – no 01.01.2011. PVN likme 22%, neapliek.minimums 45Ls, neapliek.minimums par apgād. 70Ls;
# jaunums – noliktavas dokumentā-ienākošā pavadzīmē var ievadīt darījumus valūtā;
# papildinājums – no rēķina formas var drukāt pavadzīmi ar atlaižu rindiņu;
# izmaiņas – precizēta darba laika uzskaites izdruka, 0 stundas netiek drukātas, jauns kods BD-brīvdienas;
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.

04.11.2010. LID izdeva grāmatu “Datorgrāmatvedība par Zalktis izmantošanu.
Tuvākai informācijai skatieties te: https://zalktis.lv/?page_id=35

25.10.2010. izlaistās Zalktis 2010.3.146.v.jaunumi:
# jaunums – jauns profesiju klasifikators, spēkā no 2010.g.18.maija;
# papildinājums – rēķinu sarakstam jauna aile ar piezīmēm un uzlabots eksports uz xls;
# jaunums – uzlīmju izdruka no preču saraksta (svītrkods ar kodu, nosaukumu un pārdošanas cenu);
# izmaiņas – rēķinu veidošanā, ievadot atlaidi, cena netiks precizēta;
# jaunums – var izvēlēties no kalendāra gada atšķirīgus pārskata periodus, lai Gada kārtas numuri uzskaitītos saskaņā ar šo atšķirīgo pārskata periodu;
# izmaiņas – realizācijas apgrozījumu pārskatā jauna aile – realizācijas cena;
# papildinājums – klientu saraksta eksports uz xls;
# jaunums – kontējumu izdruka uz izejošiem rēķiniem/pakalpojumu pavadzīmēm no rēķina formas (var uzdot drukāt vai to atcelt caur galvenajiem parametriem);
# izmaiņas – dažādu kļūdu labošana un sīku uzlabojumu iestrāde.

06.09.2010. izlaists Krivulis 2010.2.26.v. Info http://www.krivulis.lv/

12.07.2010. izlaistās 2010.2.144.v.jaunumi:
# jaunums – Atsevišķi no algu aprēķina citu izmaksu uzskaite (dividendes, honorāri, dāvanas, noma un pirkumi no fiziskām personām u.c.) un paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām(kopsavilkums) izdruka;
# jaunums – Darba laika uzskaites izvērstā tabele un tās izdruka;
# izmaiņas – jauni teritoriju kodi, spēkā no 01.04.2010.;
# izmaiņas – dažādu kļūdu un sīku uzlabojumu iestrāde.

05.03.2010. izlaists Krivulis 2010.1.24.v. Info www.krivulis.lv

29.01.2010. izlaistās 2010.1.136.v.jaunumi:
# jaunums – Zalktis darbojas .NET Framework 2.0 vidē (darbojas Windowu versijās: 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7);
# jaunums – PVN6 II. daļas 4 sarakstu eksports uz VID EDS;
# izmaiņas – jaunas PVN perioda deklarācijas druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa mēnešiem, ceturksni, pusgadu;
# izmaiņas – jaunas PVN1 I., II., III. daļas  druka un eksports uz VID EDS, ir iespējami periodi pa mēnešiem, ceturksni, pusgadu;
# izmaiņas – jaunas VSAOI likmes pensionāriem un izdienas pens.saņ. – 3.gr. invalīdam;
# izmaiņas – 26% IIN(algas) nodoklis;
# jaunums – bankas konta izraksta faila imports Zalktī (xml, VidAVista standartā), ir iespējams no SEB, Ge Money, Krājbankas un citām bankām;
# izmaiņas – jauns PVN žurnāls individuālā darba veicējiem;
# izmaiņas – visas izdrukas var eksportēt uz Excel, html, Word faila formātiem.

20.10.2009. izlaists Krivulis 2009.2.20.v. Info www.krivulis.lv

28.09.2009. izlaistās 2009.3.134.v.jaunumi:
# jaunums – jauns neapliekamais minimums 35 Ls  algu aprēķinā no 01.07.2009;
# izmaiņas – jauni teritoriālo kodi sakarā ar izmaiņām teritoriālos plānojumos ar 01.07.2009.;
# jaunums – darba laika uzskaitē netiek rādīti neaktīvi darbinieki;
# jaunums – kases grāmatu latos var izdrukāt mazā formātā A5, uzreiz drukājot uz A4 lapas 2 kases grāmatas pārskatus;
# jaunums – paralēli tam Zalktis tiek pārkonvertēti jaunajā programmēšanas valodā uz .NET Framework bāzes labākai darbībai ar visiem esošiem un nākamiem Windowiem. Zalktis  2009.3.134. versijas lietotājiem 2009.g.beigās būs pieejami testa variants bez maksas lejuplādei no http://www.zalktis.lv.

05.03.2009. izlaists Krivulis 2009.1.16.v. Info www.krivulis.lv

10.02.2009. izlaistās 2009.2.132.v.jaunumi:
# jaunums – jaunā PVN mēneša deklarācija, izdruka un eksports uz VID EDS (VID EDS visi jaunie failu formāti ir xml formātā);
# jaunums – jaunais ziņojums par VSAOI, IIN un RN eksports uz VID EDS;
# jaunums – jaunais ziņojums par fiziskām personam izmaksātam summām (1.pielik.), tikai no algas datiem, un izdruka;
# izmaiņas – izlabotas kļūdas invalīdiem neapliek.minimums 84 Ls, pol.repr.pers. 108 Ls;
# izmaiņas – dažādas kļūdas izlabotas.
P.S. VID ir izstrādājis savas veidlapas ērtākai datu skanēšanai uz elektronisko sistēmu, piemēram DDZ-02, DDZ-A-02 (ziņojums par VSAOI, IIN un riska nodevu). Atsevišķas VID nodaļas lūdz tos iesniegt nevis reālās veidlapas, ko apstiprinājis 20.11.2008. MK Noteikumi Nr. 942 (www.likumi.lv).

29.12.2008. izlaistās ārkārtas 2009.1.128.v.jaunumi:
# jaunums – preču svītrkoda izdruka uz uzlīmju printeri;
# jaunums – klientu adresu uzlīmes izdruka uz uzlīmju printeri;
# izmaiņas – izlabotas 2009.gada neapliekamais minimums no 100 uz 90 Ls; neapliekamais minimums par apgād. no 70 uz 63 Ls;
# jaunums – pieliktas ar 2009.gadu jauna IIN likme – 23%;
# jaunums – jauni 2009.gada kodi ziņās par darba ņēmējiem;
# jaunums – 2009.gada VSAOI likmes vecuma pensionāriem 28.30% un izdienas p.saņ.-inval-spec.p.saņēmējiem – 30.68%;
# jaunums – jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – ziņas par darba ņēmējiem;
# jaunums – Jaunas 2009.gada veidlapas izdruka – Ziņojums par VSAOI un IIN (bez eksporta uz VID EDS, uz 29.12.2008. nav zinami eksporta formāti);
# jaunums – jaunas PVN likmes 10 un 21 % rēķinos un pavadzīmēs.
#NAV IESTRĀDĀTS! Ja ir paredzēta jauna 2009.g.PVN deklarācija(nav zinams uz 29.12.2008.), tad būs tikai nākamā jauninājumā.

25.11.2008. izlaistās 2008.3.126.v.jaunumi:
# jaunums – izveidota jauna izejošā pavadzīmes izdruka sīkdrukā;
# jaunums – pielikta meklēšanas lauks klientus sarakstā ātrākai klientu sameklēšanai pēc ievadīto nosaukuma sākumdaļu;
# jaunums – Klientu sarakstā darbiniekiem var atzīmēt kā neaktīvos klientus, lai tie darbinieki (piem., atlaistie) vairs nerādās algu aprēķinos;
# jaunums – pamatlīdzekļu sarakstu izdruku var nosaukt citādāk, piem., pamatlīdzekļu inventarizācijas akts;
# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimums 100 Ls; neapliek.minimums par apgādājamiem 70 Ls;
# jaunums – ieviesti jauni neapliekamie minimumi 2009.gadam – neapliek.minimumi invalīdiem (94 un 120 Ls); pol.represētām pers. (120 un 220 Ls);
# izmaiņas – laboti visi DUF failu eksporti uz VID EDS sakarā ar VID 2008.g.novembra sākuma izdarītām izmaiņām EDS failu atbilstībai;
# izmaiņas – preču pavaddokumentu reģ. žurnālā darījumu partnerim papildus izdrukā arī reģistrācijas nr.;
# izmaiņas – norēķinu salīdzināšanas akta izdrukā pie numura parāda arī sēriju;
# jaunums – kases orderos un ienāk., izej.bankas dokumentā var norādīt aģentu, lai iegūtu kopsavilkumu naudas ieņēmumu sagrupēšanai pa aģentiem, pārskats pieejams no nodokļu un finansu saraksta;
# jaunums – ievadot jaunu klientu, pie saglabāšanas izdod brīdinājumu, ja klientus aprakstā jau ir klients ar tādu pašu NMR numuru;
# jaunums – komunālo pakalpojumu rēķinu izdrukā katram pakalpojumam norāda PVN % likmi;
# jaunums – ieveidota iespēja komunālo pakalpojumu rēķinā drukāt uzrakstu par parādu uz rēķina datumu, iespēja jāiestāda galvenajos parametros,
# dažādas kļūdas izlabotas.

15.10.2008. izlaists Krivulis 2008.3.14.v. Info www.krivulis.lv

15.07.2008. izlaistās 2008.2.124.v.jaunumi:
# jaunums – datubāzes atjaunošana no rezerves kopijām, neizejot no Zalktis. Datubāzu sarakstā izvēloties un ar taustiņiem CTRL + k, var aktivizēt iespēju atjaunot bojāto datubāzes failu no rezerves kopijas ar 1 klikšķi;
# jaunums – ienākošās un izejošās pavadzīmēs var ievadīt sagatavošanas datumu ar pareizu pārskatu – preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāla aizpildīšanu;
# jaunums – kokmateriālu pavadzīmes sagatavošana noliktavas dokumentā – pavadzīmē;
# jaunums – jauni PVN pārskati – PVN6 II.daļas 4 saraksti par saņemtiem un piegādātiem kokmateriāliem un pakalpojumiem;
# dažādas kļūdas izlabotas.

23.01.2008. izlaistās 2008.1.120.v.jaunumi:
# jaunums – komunālās saimniecības rēķinvedība (izmanto namu pārvaldes, nomas uzņēmumi, kabeļtelevīzijas u.c. uzņēmumi), arī nodrošina vairāku PVN drukāšanu vienā rēķinā;
# jaunums – kvīšu drukāšana ar VID reģistrētiem numuriem;
# avansa norēķinos piezīmēm tekstu sagatves;
# rēķinos jauni lauki – Projekta kods un aģenti, ar atlases iespējām pēc to kodiem – pēc klientu lūgumiem, piemēram, autoserviss ievada projekta kodos a/m Nr. un atbildīgo meistaru kā aģents, rēķinu sarakstā pēc to kodiem sameklēšanas iespējas;
# valūtu kursos var ieviest fiksētu valūtas kursu, EUR var ievadīt vienreiz kursu 0.702804;
# 2008.gada jaunas VSAOI likmes pensionāriem;
# dažādas kļūdas izlabotas.

15.10.2007. izlaistās 2007.3.118.v.jaunumi:
# iestrādāta jauna pavadzīmes izdrukas forma ar svītrkodiem;
jauna brīvdiena 24.decembris – darba laika uzskaites tabulas brīvdienu apzīmējumā;
klientu datos jauni lauki – telefona un faksa numuri;
ieviesti jauni 2008.gada neapliekamais minimums, par pagādājamiem neapl.min., I, II, III grupas invalīdiem;
# hronoloģiskais žurnāls tiek izdrukāts lietotāja izvēlētā kontējumu sakārtošanas secībā;
# darba laika uzskaitē jauns kods: KO – komandējums;
# Darba laika uzskaites tabeļu un darba algu aprēķina sarakstos varēs atvērt tabulu(aprēķinu) ar peles dubultklikšķi;
# Noliktavas dokumentos: norakstīšanas aktā un pārvietošanas pavadzīmēs uzrāda cenu arī noliktavas cenās;
# Zalktis arī aizliedz atvērt labošanai grāmatojumu, ja tas ietilpst nobloķētajā laika periodā (līdz šīm nevarēja ierakstīt uz nobloķējošo periodu);
# parastā pamatlīdzekļu sarakstā  pēc lietotāja izvēles var nerādīt jau norakstītos pamatlīdzekļus;
# darbinieku kartītē var ierakstīt, vai darbinieks ir politiski represētā persona;
# rēķina formās ierakstītie preču kodi saglabājas uz datubāzi un tiek izdrukāti uz pavadzīmēm un rēķiniem;
# pirms rēķina (aizpildītu rēķina formā) saglabāšanas tiek pārbaudīts, vai eksistē līdzvērtīgs rēķins datubāzē (tekošajā gadā sērija un numurs) un brīdina par to, ja eksistē;
# preču un pakalpojumu sarakstā esošām precēm var nomainīt preču kodus;
#izlabotas vairākas kļūdas.

27.09.2007. izlaists KRIVULIS !
# Izlaista atsevišķa viegli lietojama datorprogramma pašnodarbinātām personām „Krivulis”.
# Krivulī var lietot personas bez grāmatveža izglītības.
# Izlaista bezmaksas versija 2007.1.2. izmēģināšanai un reālai lietošanai līdz 2008.g.1.februārim
# Instalācijas fails lejuplādei mājas lapā: http://www.krivulis.lv

21.05.2007. izlaistās 2007.2.114.v.jaunumi:
# pārstrādāti ziņojumi par VSAOI un IIN ar eksporta iespēju uz VID EDS;
uzlabots PVN deklarācijas eksports uz VID EDS saskaņā ar VID izdarītām izmaiņām EDS;
# uz rēķiniem un arī uz pavadzīmēm var uzdrukāt logo no bilžu faila;
# iestrādāta maksājumu uzdevumu saraksta izdruka;
# valūtas rēķinu izdrukā uzrādītas arī LVL valūtā;
# iestrādāta rēķina izdruka par pakalpojumiem – darījumiem ar kokmateriāliem;
# iestrādāta jauna pavadzīmes izdruka ar papildu ailēm svars un materiālu veids (piemērots tipogrāfijām);
# precizēts pārskats par pamatlīdzekļu apgrozījumiem, precizējot aprēķinus par izslēgtajiem PL;
# starpversijās starp 2007.1. un 2007.2. iekļauti:
# novērsta algu aprēķinā atsevišķu gadījumu noapaļošanas kļūda;
# sakarā ar MK Noteikumiem par kases operācijām visos algu izmaksu sarakstos papildus ailes – izmaksu termiņš;
# pavadzīmes izdrukā uzrādītas arī piezīmes;
# iestrādāta pavadzīme ar VID numuru derīguma termiņu un glabāšanas temperatūru;
# izejošās pavadzīmes ar VID piešķirto numuru ieviesta kopēja atlaides summa uz pavadzīmi;
# instalētāji un arī Zalktis tiek parakstīti ar SIA Zalktis Programmas digitālo parakstu sakarā ar Windows Vista prasībām;
# ieviesta datubāzes faila struktūras kontrole;
# ieviesta licenču atslēgas pieprasīšana, instalējot Zalkti uz datora, nolasāms no licences.

10.01.2007. izlaistās 2007.1.108.v.jaunumi:
# visiem grāmatojumiem papildus unikāliem kārtas numuriem tiek piešķirti arī gada kārtas numuri;
# PVN deklarācijas, PVN deklarācijas pielikuma PVN1  1.daļas un 2.daļas datu eksporti uz VID EDS unificēto datu formātu;
# sakarā ar eksportu uz VID EDS grāmatojumos ir papildu lauki: dokumenta tips;
# precizēta iespēja ievadīt pamatlīdzekļu nolietojuma % ar 2 cipariem aiz komata;
# valūtas rēķinu izdrukā papildus tiek iedrukāta aile pārrēķinu latos;
# izejošo pavadzīmju un rēķinu formās ir iespējama izveidot transportlīdzekļu reģ.nr. un šoferu sarakstu ar teksta sagataves palīdzību;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 1.,2.,3.gr,invalīdiem neapliekamais minimums;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – neapliekamais minimums 50 Ls, atvieglojumi par apgādājamiem – 35 Ls;
# ieviestas jaunas 2007.gada likmes – 27.59% vecuma pensionāriem un 30.14%spec.pensijas saņ.-3.gr.inval.p.saņēmējiem;
# Informācijā par klientu ieviesti jauni lauki: vārds (tikai fiziskām personām), pasta indekss un valsts;
# izmaiņas – par pašu uzņēmumu dati nav jāievada klientu sarakstā, ievadāmi tikai galvenajos parametros;
# dažādi nebūtiski uzlabojumi un atklāto kļūdu novēršana.

23.10.2006. izlaistās 2006.3.98.v.jaunumi:
#ieviesta dokumentu numuru autonumurācija, numurs 3 daļās;
#pārstrādāts ziņojums “ziņas par darba ņēmējiem” izdruka;
#algu modulī visos aprēķinos un izdrukās papildu ailes: iemaksas pensiju fondā, citi ienākumi un ar nodokli neapliekamās iemaksas daļa pensiju fondā;
#izveidota iespēja nokopēt algu sarakstu uz jauno sarakstu;
#atjaunoti bankas nosaukumu un profesiju kodu saraksti (pēc jauninājuma jāprecizē katram darbiniekam profesiju kodi);
#noliktavas dokumentu sarakstos jauna dokumentu atlase pa noliktavām;
#rēķini ir jaunajā izdrukā, ka var eksportēt daudzos failu formātos;
#var norādīt uzņēmuma vadītāju vai grāmatvedi par atbildīgo PVN pārskatu izdrukās;
#vairākas nebūtiskas kļūdas izlabotas.

02.05.2006. izlaistās 2006.2.v.jaunumi:
#darbinieku notikumos var ievadīt rīkojumu numurus;
#precizēts atvaļinājumu aprēķināšanas kārtība;
# klientu kartītēm pilnīga aploksnes izdruka;
#algu aprēķinos ieviestas jaunas 3ailes:
#PAVADZĪMES AR VID PIEŠĶRTIEM NUMURIEM sagatavošana un izdruka;
#avansa norēķina uzlabots variants, datus var ievadīt no klaviatūras, vairs nav obligāti datus sameklēt un izvēlēt no saraksta;
#darba laika uzskaites tabelē jauni kodi attaisnots un neattaisnots kavējums;
#darba laika uzskaites tabelē brīvdienas un svētku dienas parādās sarkanā krāsā;
#kontu plānam papildiespēja – kontu nomaiņa izlabojot visos grāmatojumos un kontu plānā;
#grāmatojumu, noliktavas grāmatojumu, kontu plāna un klientu saraksta eksports revīzijas vajadzībām;
#vairākas nekritiskas kļūdas izlabotas.
#Piezīmēm: atvaļinājumi, slimības u.c. Tie tiek izdrukāti personu kartītēs.
# Izmaiņas: Visu noliktavas atskaišu izdrukās parādīti preču kodi

03.11.2004. izlaistās 3.0.35. versijas jaunumi:
# Jaunums: Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, pieejams pie nodokļu un finansu atskaitēm;
# Jaunums: Algas avansu izmaksu saraksts, pieejams pie algu atskaitēm;
# Izmaiņas: Kontu plānā jaunam parastam kontam var uzstādīt valūtu, parastu kontu plāna valūtas kontu parasti izmanto norēķiniem ar klientiem;
# Izmaiņas: Ar parastu grāmatojumu var veikt grāmatojumus jebkurā valūtā;
# Izmaiņas: Parastā grāmatojumā kontējuma kontus var ievadīt gan no klaviatūras, gan no izkrītošās izvēlnes.

13.10.2004. izlaistās 3.0.34. versijas jaunumi:
# Labojums: Izlabota kļūda, ka atverot labošanai izejošo PPR, nepareizi attēloti dati.

27.09.2004. izlaistās 3.0.33. versijas jaunumi:
# Izmaiņas: Izejošā pavadzīme PPR. Tagad visiem noliktavas dokumentiem katrai preču rindai var būt savs individuāls kontējums;
# Jaunums: Rēķinu var izdrukāt arī uz pakalpojumu pavadzīmes veidlapām;
# Labojums: Inventarizācijas sarakstā izlabotas sajauktas rindas;

06.09.2004. izlaistās 3.0.32. versijas jaunumi:
# Jaunums: Ikmēneša ziņojums VID par VSAOI un IIN papildus atskaite par atbrīvotiem darbiniekiem;
# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Neapliekamie ienākumi”. To ienākumu aprēķinā neapliek ar VSAOI un IIN;
# Papildinājums: Algu aprēķinam pievienota aile “Algas nodoklis %”. Dažos uzņēmumos uzņēmuma īpašnieki vada uzņēmumu un nesaņem algu. Tad viņiem piemēro tikai VSAOI un nepiemēro algas nodokli (uzliek 0 %);
# Izmaiņas: Rēķinu izdrukai var mainīt paraksta daļu. Varēs pievienot jaunu PVN likumā pieprasīto informāciju “Pakalpojumu sniegšanas datums”
# Jaunums: Jaunas noliktavas atskaites “Preču kartīte” un “Inventarizācijas saraksts”
# Izmaiņas: Pieņemšanas un norakstīšanas akti, pārvietošanas pavadzīme un ienākošā PPR (ar individuālām kontējumu izmaiņām katrai preču pozīcijai un PVN)14.07.2004. izlaistās 3.0.31. versijas jaunumi::
# Jaunums: Maināma PPR parakstu daļas izdruka. Izmainīt pēc vajadzības to daļu parametros. Var papildināt PPR izdruku ar 4.obligāto datumu – “piegādes datums”;
# Jaunums: Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, iespējama labošana pirms izdrukas

28.06.2004. izlaistās 3.0.30. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: Bilance, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Jaunums: Paziņojums par algas nodokli;
# Jaunums: Maināms izdrukājamo MU skaits. Uzstādīt skaitu parametros;
# Jaunums: Uz rēķina izdrukas tekstu maināma nobīde uz leju. Uzstādīt cm parametros;
# Jaunums: Rēķinu un PPR izdrukā automātiski noslēpj vārdus “atlaide”, ja nav piemērotas atlaides;
# Jaunums: PPR izdrukā nomainīta datuma rinda ar tekstu “Preču saņemšanas datums” sakarā ar jaunām prasībām likumdošanā;
# Pārstrādāts dažu formu izskats, lai nodrošinātu ātrdarbību.

04.05.2004. izlaistās 3.0.28.-29. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: PVN deklarācijas un pielikuma PVN1 jauna forma, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Jaunums: Peļņas vai zaudējumu aprēķins, iespējama labošana pirms izdrukas;
# Pārstrādāta valūtas kodu un kursu ievade. Varēs viegli izdzēst nevajadzīgus valūtas kodus.

22.04.2004. izlaistās 3.0.26.-27. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: kases orderu reģistrācijas žurnāls
# Kases ieņēmumu ordera izdrukas precizēšana
# papildināts ar PVN 5% likmi rēķinos un pavadzīmēs
# Pārstrādāta parastu grāmatojumu, bankas un kases dokumentu ievadforma (minimizē programmas kļūdu paziņojumus)
# Novērsta parastu grāmatojumu dokumenta nosaukumu nepareiza saglabāšana (tikai 3.0.26.versijā)

10.03.2004. izlaistās 3.0.25. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas
# Jaunums: Izvērstā virsgrāmata
# Ne tikai rēķinā, bet arī pavadzīmēs var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata
# Pārstrādāta noliktavas dokumentu ievadforma
# Rokasgrāmata papildināta ar aprakstu par atbilstību jaunajam Noteikumam par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju

10.02.2004. izlaistās 3.0.24. versijas jaunumi
# Grāmatojumā izlabota dokumentu nosaukumu ievades iespēja (kļūda tikai versijā 3.0.23.)

03.02.2004. izlaistās 3.0.22. un 3.0.23. versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas;
# Datu eksports uz Excel no hronoloģiskā žurnāla;
# Jauna VSAOI likme pensionāram un jauna 2004.g. VSAOI ikmēneša atskaites izdruka;
# PPR un rēķinu izdrukās netiks izdrukātas apakšmalas;
# Labots teksts summa vārdiem ‘viens desmit’ vietā ‘desmit’;
# Rēķinā var ievadīt cenu līdz 6 cipariem pēc komata;
# Jauns banku saraksts;
# Nedaudz samazināti datubāzes faili, lai ātrāk strādātu programma.

03.01.2004. izlaistās 3.0.21.versijas jaunumi:
# Dažas kļūdas izlabotas;
# dažas formas modernizētas ērtākai pārskatāmībai;
# Iekļauts 2 algu aprēķinu atskaites (personīgais konts un sociālās apdrošināšanas iemaksu kartīte).

Svarīgākie notikumi:
1997 Zalktis sākotnējā izstrāde, autors Ainārs Osmanis.
1997-2002 Zalktis izstrāde, eksperimentālā izmantošana dažu organizāciju grāmatvedībā.
2002 pirmā Zalktis licenču pārdošana.
2004 tika dibināta SIA “Zalktis Programmas” tālākai attīstībai un licenču tirdzniecībai.