Krivulis 2017.11.66. versija

2017.gada 20.februārī ir izlaista Krivulis jaunā 2017.11.66. versija. Šajā versijā iestrādāti jaunie neapliekamie minimumi algu aprēķinā: 2017.gadam 60€, 2018.-40€, 2019.-20€ un no 2020.gada – 0€. Iestrādātas jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Arī iestrādāti dažādi klientu ieteikumi un uzlabota sistēmas stabilitāte. A.Osmanis

Zalktis 2017.1.258.versija

2017.gada 10.februārī tika izlaista Zalktis 2017.1.258.versija, kurā iekļautas atskaites:  jaunās biedrību bilances un ieņēmumu – izdevumu aprēķins, ka arī jaunā uzņēmumu bilance un peļņas-zaudējumu aprēķins.  Šī versija ir bezmaksas 2017.1.256. versijas lietotājiem. Šo instalētāju varat saņemt http://www.sore.lv.

A.Osmanis
SIA Zalktis Programmas

 

Zalktis 2017.1.256.versija

2017.gada 16.janvārī tika izlaista Zalktis 2017.1.256.versija. Šīs versijas galvenās izmaiņas saistītas ar darba algu aprēķina jaunajām nodokļu likmēm. Iestrādāta iespēja pēc lietotāja norādītā failu ceļa ik dienu saglabāt datubāzes failu kopijas arī lietotāja norādītās mapēs. Tādējādi lietotāji var saglabāt DB rezerves failu saglabāt arī OneDrive, Dropbox vai līdzīgās failu saglabāšanas vietās. Lietotāja norādījumu uzstādiet caur Galvenajiem parametriem. Ieviesta iespēja importēt pasūtījumus no EdiSoft sistēmas ar xml faila palīdzību. Darba algu aprēķinā iestrādātas jaunie darba algas nodokļi 2017.gadam 60 EUR, 2018.gadam 40 EUR, 2019.gadam 20 EUR un no 2020.gada 0 EUR. Darba algu aprēķinam un  darba laika tabelei ekrānformās pievienotas kopsummu rindiņas. Darba algu aprēķinā iestrādātās jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-speciālās izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)% un pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt pēc vajadzības visus vai aktīvos darbiniekus. Jaunajās datubāzēs grāmatvedības kontu plānā iekļauti arī biežāk lietoti 8 grupas konti. Klientu kartītēs papildināts ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelietojat EdiSoft sistēmu pasūtījumu importam uz Zalktis datubāzi, tad to lauku var neaizpildīt.
Biedrību jauno gada pārskatu un uzņēmumu gada pārskatu jaunās formas tiek iestrādāta līdz janvāra beigām un šīs jaunās versijas lietotāji varēs bez maksas arī to saņemt, vēlreiz uzinstalējot Zalktis 2017.1.xxx versiju no http://www.sore.lv.
A.Osmanis

Zalktis 2016.3.254.versija

2016.gada 07.novembrī ir izlaista Zalktis jaunā 2016.3.254. versija. Iestrādāts e-pasta vēstuļu izsūtīšanas reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrētas Zalktis izsūtītās e-vēstules. Pie darba algu atskaitēm pievienota jauna iespēja veidot SEB bankai maksājumu uzdevumu saraksta failu d/algas avansa pārskaitījumiem. Visu pamatreģistru (virsgrāmatā, kontu apgrozījumos, klientu apgrozījumu pārskatā un hronoloģiskajā žurnālā) izdrukās tiek izdrukāts arī izdrukas laiks, lai palīdzētu lietotājiem lietot pareizās izdrukas variantus. Algu atlīdzībās ieviesti jauni ienākumu kodi 3057 un 3058. Papildināta kontrole par preču negatīvo atlikumu sagatavojot noliktavas dokumentus: izejošas pavadzīmes un norakstīšanas aktu. Jaunā kontrole papildināta ar iespēju brīdināt un aizliegt saglabāt dokumentu. Rēķina veidlapas izdruka “Invoice” papildināta ar maksājuma termiņu. Rēķinam jauna iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu, kārtojot pēc 3 pazīmēm.

A.Osmanis

 

Zalktis 2016.2.248.versija

2016.gada 28.augustā tika izlaista Zalktis 2016.2.248.versija.
Ir veikti 2 pamata uzlabojumi:
# Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. Ar csv faila palīdzību varēs izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.
# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļa papildināta ar darījumu partneru, kuri nav PVN nodokļa maksātāji/nav norādīti PVN reģ.numuri, sagrupēšanu uz rindiņu ar kodu “X”.
Šo versiju var uzinstalēt tie lietotāji, kuriem jau ir iegādāta Zalktis 2016.2.xxx versija licence. Instalētājs pieejams caur http://www.sore.lv.
A.Osmanis

Krivulis 2016.12.64. versija

2016.gada 01.augustā ir izlaista Krivulis 2016.12.64. versija. Iestrādāta iespēja izmantot īpašos PVN režīmus – reversais režīms R1, R2, R3, R4 un R5. Iestrādāta iespēja sagatavot tekstu sagatves Ieņēmumu un izdevumu ierakstiem dokumentu nosaukumiem. Rēķinam izveidoti jauni lauki – saņemšana sun izsniegšanas vieta. Ja tās vietas netiek aizpildītas, tad rēķina izdrukā neparādās. uzlabota programmas stabilitāte. A.Osmanis

Zalktis 2016.2.244. versija

2016.gada 05.jūlijā tika izlaista Zalktis 2016.2.244. versija. Tam ir vairāki uzlabojumi un jaunumi:
1) Pēc Zalktis jebkuru datubāžu faila pievienošanas datubāžu sarakstam ir gatavs to atvērt bez programmas pārstartēšanas
2) Komunālajā rēķinā katram klientam var ievadīt īpašas piezīmes, kas tiek iedrukātas rēķinā, piemēram iedrukā līgumu un tās numuru, maksājumu laiki u.c.
3) Komunālaja rēķinā tiek precizēta pakalpojumu sniegšanas datuma izdruka
4) komunālajam rēķinam var pievienot logo izdruku
5) Kases izdevumu orderim noņemts lieks pelēkās krāsu lauka druka tintes ekonomijai
6) Visos noliktavas dokumentos-izejošās pavadzīmēs pavadzīmes izrakstītāja parakstu daļā tiek automātiski iedrukāts dokumenta parakstīšanas datums, ja paraksta teksta daļā ir ievadīts atslēgas vārds: {Datums}
7) Algu saraksta izmaksu saraksta veidošana ieimportēšanai SEB ibankā
8) Avansa norēķiniem un tās izdrukai vienādota iespēja rādīt unikālo vai gada kārtas numuru pēc lietotāja izvēles caur galvenajiem parametriem
9) Vairākos finanšu pārskatos izlabota drukas kļūda, kur NMR vietā tiek drukāta PVN reģistrācijas numurs
10) Izlabota Peļņas un zaudējumu aprēķina(pēc periodu izmaksas metodes) kļūda aprēķinā ar noapaļošanu
11) veikti vairāki uzlabojumi prorammas stabilitātes uzlabošanai.
Šīs jaunās Zalktis versijas 2016.2.xxx lietotāji arī papildus augustā izmaiņas algu aprēķinā (izdevumu/atvilkumu automātisks aprēķins pēc uzdotām formulām) un darba laika tabelē ar iespēju ievadīt nepilnas darba stundas.
A.Osmanis