Zalktis 2017.2.262. versija

2017.gada 20.jūnijā ir izlaista Zalktis 2017.2.262. versija. Šajā versijā ir iekļauti sekojoši papildinājumi un izmaiņas:
# noliktavas preču un pakalpojumu sarakstā ieviesta meklēšanas iespēja pēc pilnas vai daļējas preču koda vai nosaukuma;
# noliktavas dokumentiem – izejošām pavadzīmēm katrai preču rindiņai var ievadīt piezīmes, tās parādīsies hronoloģiskajā žurnālā;
# Recepšu sarakstā receptes varēs kopēt:
# izveidots PVN uzskaites žurnāls IIN maksātājiem, kas apstiprinātas ar 03.01.2013.MK Noteikumiem Nr. 17;
# programmatūrai nomainīti izdruku ģeneratoru un datubāzes vadības dzinēju izpildāmfaili uz jaunām versijām;
# ieviests jauns Swedbankas konta izraksta CSV faila formāta imports;
# pēc klientu ieteikumiem dažādu problēmu novēršana un uzlabojumi.
Ainārs Osmanis.

Krivulis 2017.11.66. versija

2017.gada 20.februārī ir izlaista Krivulis jaunā 2017.11.66. versija. Šajā versijā iestrādāti jaunie neapliekamie minimumi algu aprēķinā: 2017.gadam 60€, 2018.-40€, 2019.-20€ un no 2020.gada – 0€. Iestrādātas jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Arī iestrādāti dažādi klientu ieteikumi un uzlabota sistēmas stabilitāte. A.Osmanis

Zalktis 2017.1.258.versija

2017.gada 10.februārī tika izlaista Zalktis 2017.1.258.versija, kurā iekļautas atskaites:  jaunās biedrību bilances un ieņēmumu – izdevumu aprēķins, ka arī jaunā uzņēmumu bilance un peļņas-zaudējumu aprēķins.  Šī versija ir bezmaksas 2017.1.256. versijas lietotājiem. Šo instalētāju varat saņemt http://www.sore.lv.

A.Osmanis
SIA Zalktis Programmas

 

Zalktis 2017.1.256.versija

2017.gada 16.janvārī tika izlaista Zalktis 2017.1.256.versija. Šīs versijas galvenās izmaiņas saistītas ar darba algu aprēķina jaunajām nodokļu likmēm. Iestrādāta iespēja pēc lietotāja norādītā failu ceļa ik dienu saglabāt datubāzes failu kopijas arī lietotāja norādītās mapēs. Tādējādi lietotāji var saglabāt DB rezerves failu saglabāt arī OneDrive, Dropbox vai līdzīgās failu saglabāšanas vietās. Lietotāja norādījumu uzstādiet caur Galvenajiem parametriem. Ieviesta iespēja importēt pasūtījumus no EdiSoft sistēmas ar xml faila palīdzību. Darba algu aprēķinā iestrādātas jaunie darba algas nodokļi 2017.gadam 60 EUR, 2018.gadam 40 EUR, 2019.gadam 20 EUR un no 2020.gada 0 EUR. Darba algu aprēķinam un  darba laika tabelei ekrānformās pievienotas kopsummu rindiņas. Darba algu aprēķinā iestrādātās jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-speciālās izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)% un pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt pēc vajadzības visus vai aktīvos darbiniekus. Jaunajās datubāzēs grāmatvedības kontu plānā iekļauti arī biežāk lietoti 8 grupas konti. Klientu kartītēs papildināts ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelietojat EdiSoft sistēmu pasūtījumu importam uz Zalktis datubāzi, tad to lauku var neaizpildīt.
Biedrību jauno gada pārskatu un uzņēmumu gada pārskatu jaunās formas tiek iestrādāta līdz janvāra beigām un šīs jaunās versijas lietotāji varēs bez maksas arī to saņemt, vēlreiz uzinstalējot Zalktis 2017.1.xxx versiju no http://www.sore.lv.
A.Osmanis

Zalktis 2016.3.254.versija

2016.gada 07.novembrī ir izlaista Zalktis jaunā 2016.3.254. versija. Iestrādāts e-pasta vēstuļu izsūtīšanas reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrētas Zalktis izsūtītās e-vēstules. Pie darba algu atskaitēm pievienota jauna iespēja veidot SEB bankai maksājumu uzdevumu saraksta failu d/algas avansa pārskaitījumiem. Visu pamatreģistru (virsgrāmatā, kontu apgrozījumos, klientu apgrozījumu pārskatā un hronoloģiskajā žurnālā) izdrukās tiek izdrukāts arī izdrukas laiks, lai palīdzētu lietotājiem lietot pareizās izdrukas variantus. Algu atlīdzībās ieviesti jauni ienākumu kodi 3057 un 3058. Papildināta kontrole par preču negatīvo atlikumu sagatavojot noliktavas dokumentus: izejošas pavadzīmes un norakstīšanas aktu. Jaunā kontrole papildināta ar iespēju brīdināt un aizliegt saglabāt dokumentu. Rēķina veidlapas izdruka “Invoice” papildināta ar maksājuma termiņu. Rēķinam jauna iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu, kārtojot pēc 3 pazīmēm.

A.Osmanis

 

Zalktis 2016.2.248.versija

2016.gada 28.augustā tika izlaista Zalktis 2016.2.248.versija.
Ir veikti 2 pamata uzlabojumi:
# Klientu sarakstam ir pārrakstīts klientu datu eksports un imports. Ar csv faila palīdzību varēs izeksportēt no Zalktis datubāzes uz citu Zalktis datubāzi.
# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļa papildināta ar darījumu partneru, kuri nav PVN nodokļa maksātāji/nav norādīti PVN reģ.numuri, sagrupēšanu uz rindiņu ar kodu “X”.
Šo versiju var uzinstalēt tie lietotāji, kuriem jau ir iegādāta Zalktis 2016.2.xxx versija licence. Instalētājs pieejams caur http://www.sore.lv.
A.Osmanis

Krivulis 2016.12.64. versija

2016.gada 01.augustā ir izlaista Krivulis 2016.12.64. versija. Iestrādāta iespēja izmantot īpašos PVN režīmus – reversais režīms R1, R2, R3, R4 un R5. Iestrādāta iespēja sagatavot tekstu sagatves Ieņēmumu un izdevumu ierakstiem dokumentu nosaukumiem. Rēķinam izveidoti jauni lauki – saņemšana sun izsniegšanas vieta. Ja tās vietas netiek aizpildītas, tad rēķina izdrukā neparādās. uzlabota programmas stabilitāte. A.Osmanis