Zalktis 2019.2.322.versija

2019.gada 21.jūlijā ir iznācis Zalktis 2019.2.322.versija. Veikti labojumi autoratlīdzību izmaksu labošanas iespējā. Rēķinu saraksts papildināts ar izdruku ar apmaksas termiņu aili.
Iesaku līdzšinējiem 2019.2.320.versijas lietotājiem to uzinstalēt bez maksas.

Zalktis 2019.2.320.versija

2019.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2019.2.320.versija. Veiktas dažādas Zalktis uzlabošanas. Zalktī IIN nodokļu maksātājiem saimniecisko darījumu žurnālos un MUN maksātāju žurnālos tiek iedrukāti grāmatojumu unikālos numurus. Rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās ne tikai uz rēķiniem un hronoloģiskā žurnāla eksportā, bet arī rēķinu sarakstā vieglākai kontrolei un pārskatīšanai. Uzlabota PVN deklarācijas aprēķināšana: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā katram ierakstam tiek noteikti pareizi dokumentu kodi, nosakot pēc dokumentu nosaukuma vai pēc dokumentu tipa. Piemēram, bankas dokumenti un MU tiek noteikti ar kodu 3 (bezskaidras naudas maksājuma dokuments). Tagad klientu sarakstā darbiniekiem var ievadīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību maksātājs. Tas palīdzēs saīsināt autoratlīdzību maksātāju sarakstu ātrākai ikmēneša autoratlīdzību izmaksu sagatavošanai. Lielākais jaunums ir tas, ka grāmatojumus, rēķinus, noliktavas dokumentus un biezāk lietojamos grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos. Piemēram, varēs atvērt 2 vai vairākas reizes izejošos rēķinus un tos var paralēli aizpildīt uz Zalktis 1 darbavirsmas.
A.Osmanis

Zalktis 2019.1.318.versija

2019.gada 17.jūnijā tika izlaista Zalktis 2019.1.318. versija. Lietotāji, kuriem ir šā gada izdotās licences ar datumu līdz šodienai un lieto Zalktis 2019.1.308 – 2019.1.316.versijas, var bezmaksas uzstādīt šo jaunāko versiju.
Šajā versijā ir novērstas dažādas nepilnības. Invoice izdrukā ir izveidota parakstu zona, kuru Zalktis lietotāji var aizpildīt ar saviem, nepieciešamiem datiem un parakstiem.
Jāņem vērā, ka tā ir pēdējā versija, kas strādās uz novecojošās Windows XP !
A.Osmanis

 

Zalktis 2019.1.310. versija

2019.gada 04.februārī iznāca Zalktis 2019.1.310.versija. Šajā versijā tagad ir visas algu nodokļu un VSAOI likmes 2019.gada algu aprēķiniem. Rēķina izdrukas veidlapas apakšējā teksta laukums tiek palielināts un rodas iespēja ievadīt garus tekstus šajā laukumā līdz 510 zīmēm. Nodokļu un finanšu pārskatu sarakstam uzlabota pārskatāmība, parādot tikai aktuālos pārskatus, bet saglabāta iespēja arī vecos pārskatus izmantot. PVN deklarācijas PVN1 III.daļā nomainīta un izlabota informācijas parādīšana par 48.2. rindas summām. PVN deklarācijas pielikumos, PVN1 I. un III.daļās visiem ierakstiem, ja to dokumentu nosaukumā ir vārds čeks vai kvīts, tiek piešķirti dokumentu kodi 2. Pārstrādāta importēšana no StoraHouse sistēmas sakarā ar importa datu izmaiņām. Šo Zalktis versiju var lietot bez maksas līdzšinējie Zalktis versijas 2019.1.306 un 2019.1.308. versijas lietotāji.
A.Osmanis.

Zalktis 2019.1.308. versija

2019.gada 7.janvārī izlaista Zalktis 2019.1.308. versija.

Informējam, ka Zalktis versija 2019.1.xxx (jebkurš cipars x vietā)  būs pēdējā, kas strādās uz novecojošās Windows XP un Windows 2003 sistēmas. Microsoft pārtrauc atbalstu datoriem, kuriem ir instalēta operētājsistēma Windows XP un 2003, sākot ar 08.04.2014., un Windows Vista – 11.04.2017.
Iestrādāts jauns 2019.g. neapliekamais minimums par apgādājamiem 230€. Iestrādāts Darba algu sarakstu tīrais datu eksports uz Excel failu. Iestrādāts pamatlīdzekļu pārskatu tīrais datu eksports uz Excel failu. Darba laika uzskaites tabelē, pievienojot darbiniekus, varēs redzēt, kādi darbinieki ir atlikuši un nav vēl pievienoti, kā arī neļaus atkārtoti piesaistīt darbinieku, tādējādi samazinot kļūdas darba laika uzskaites tabeles sagatavošanā. Pie algas atskaitēm esošā atskaite “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām (kopsavilkums)” tika papildināta ar iespēju sagatavot ikmēneša ziņojumu par ieturēto algas nodokli no autoratlīdzības izmaksām.
Šobrīd, 07.01.2019., LR valdība vēl nav izziņojusi un nav vēl zināmas VSAOI likmes 2019.gadam. Sakarā ar to Zalktim būs vēl jauns nākamais jauninājums (janvārī ?) bez maksas 2019.gada janvāra licenču turētājiem, un tas iznāks tad, kad būs izziņotas jaunās VSAOI likmes. Nākamajā jauninājumā tiks iekļautas jaunās 2019.gada VSAOI likmes un 2 jaunas iespējas, par kurām būs informācija nākamajā rakstā.
A.Osmanis

Zalktis 2018.3.302. versija

2018.gada 12.oktobrī, pateicoties klientu atsauksmēm, tika izlabotas kļūdas Zalktis 2018.3.298 un 2018.3.300. versijās. Kļūdas bija saistībā ar algu aprēķinu atvēršanu uz apskati. Atverot to ar dubultklikšķi, tad atveras tukšs saraksts. To varēja atvērt tikai spiežot pogu Atvērt. Otrā kļūda ir saistīts ar e-pasta sūtīšanu no Zalktis. Lūgums visiem šīs versijas lietotājiem uzinstalēt jauno Zalktis 2018.3.302. versiju no www.sore.lv
A.Osmanis

 

Zalktis 2018.1.290. versija

2018.gada 26.martā tika izlaista Zalktis 2018.1.290.versija. Kopš 2018.gada janvāra ir bijušas vairākas versijas 2018.1.280.,282.,284.,286 un 288.. Iesaku visiem šiem versijas lietotājiem bezmaksas jaunināt Zalkti uz šo pēdējo jaunāko versiju 2018.1.290., to versiju instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv uz jūsu datoru un tad uzinstalēt. Zalktī gan algas aprēķins, gan PVN deklarācija tika pilnveidota.
Zalktis rokasgrāmata papildināta ar aprakstu par algas aprēķinu, datu rezerves kopēšanu un un to datu glabāšanu “mākonī”.
Ātrā pieeja uz jauniem ierakstiem rokasgrāmatā: Algas aprēķins un datubāzes failu rezerves kopēšana uz ‘mākoņiem’.
A.Osmanis