Zalktis 2018.1.290. versija

2018.gada 26.martā tika izlaista Zalktis 2018.1.290.versija. Kopš 2018.gada janvāra ir bijušas vairākas versijas 2018.1.280.,282.,284.,286 un 288.. Iesaku visiem šiem versijas lietotājiem bezmaksas jaunināt Zalkti uz šo pēdējo jaunāko versiju 2018.1.290., to versiju instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv uz jūsu datoru un tad uzinstalēt. Zalktī gan algas aprēķins, gan PVN deklarācija tika pilnveidota.
Zalktis rokasgrāmata papildināta ar aprakstu par algas aprēķinu, datu rezerves kopēšanu un un to datu glabāšanu “mākonī”.
Ātrā pieeja uz jauniem ierakstiem rokasgrāmatā: Algas aprēķins un datubāzes failu rezerves kopēšana uz ‘mākoņiem’.
A.Osmanis

Zalktis 2018.1.280.versija

2018.gada 08.janvārī tika izlaista Zalktis 2018.1.280. versija. Šajā versijā ir izmaiņas attiecībā uz PVN deklarāciju un darba algas aprēķinu. Iekļautas jaunā PVN deklarācija ar visiem reversā PVN kodiem R1-R9, jauno PVN 5% un ar eksporta iespēju uz VID EDS. Arī šajā versijā ir iekļauta jaunā algas nodokļa aprēķināšana. Saistībā ar to darbinieku kartītēs ir ieviesti uzkrājošo informāciju saraksti par darbinieka prognozēto neapliekamo minimumu summām un to periodiem, VSAOI statusi ar periodiem un algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas periodi. Algu aprēķina forma, sākot ar 2018.gadu ir papildinājums. Uzklišķinot uz algas nodokļa aili, parādās izvērsts progresīvais algas nodokļa aprēķins. Drīzumā tam būs nākamais raksts par izmaiņu detalizētu aprakstu.

Ainārs Osmanis

Zalktis 2017.3.274.versija

2017.gada 05.decembrī  tika izlaista kārtējā Zalktis 2017.3.274.versija. Šajā versijā pamatā ieviesti 2 lietotāju ieteikumi un sīki uzlabojumi.
1) Vīna mājražotājiem izejošās pavadzīmēs jānorāda akcīzes markas numuri, kas uzlīmēti uz tām pudelēm. Ja to informāciju nepieciešams izrakstīt uz pavadzīmes, tad caur Galvenajiem pamatdatiem, sadaļā Noliktava jāatzīmē, ka vēlies parādīt izejošās pavadzīmēs akcīzes markas aili. Pēc tam izejošās pavadzīmēs pēc vajadzības ievadīt informāciju par akcīzes markām un to izdrukāt uz jaunizveidotas pavadzīmes veidlapas.
2) Pārtikas uzņēmumiem produktiem jānosaka izsekojamība. Izsekojamība ir jādokumentē. Produktu izsekojamību nodrošina partijas numuru piešķiršana katrai saražotai preču grupai. Vispirms preču un pakalpojumu sarakstā jāizveido jauna prece ar pazīmi, ka preču uzskaite notiek pa partijām. Tad kad šo preci vēlies ievadīt kādā no 4 noliktavas dokumentiem, tad automātiski parādās aile “Partija” un tad varat ievadīt partiju (apzīmējumu ar burtiem un cipariem).
Tiem, kuriem ir licence uz Zalktis 2017.3.xxx versijām, var šo versiju uzinstalēt bez maksas.
A.Osmanis

Zalktis 2017.3.268.versija

2017.gada 29.oktobrī tika izlaista kārtējā Zalktis 2017.3.268.versija. Šajā versijā pamatā ieviesta dažādi lietotāju ieteikumi un uzlabota ātrdarbība.
Iestrādāts Swedbankas bankas konta izraksta importa fails CSV faila veidā 3.vairants. Fiziskās personas – saimnieciskās darbība sveicēji tad varēs ieimportēt Zalktī bankas konta izrakstu CSV failā. Noliktavas ienākošai pavadzīmei izstrādāta izdrukas pavadzīme, kurā varēs uzrādīt arī 2 valūtās. Gan izejošā pavadžīmē, gan izejošos rēķinos varēs ievadīt arī 100% atlaidi preču cenai (līdz šīm bija maksimāli 99%). PVN deklarācijā ieviesti jauni kodi: R7 – metālizstrādājumiem un R8 – sadzīves elektroprecēm. Šiem kodiem varēs piesaistīt attiecīgos PVN kontus automātiskai PVN1 I.daļas aizpildei. Sagatavojot jaunu avansa norēķinu, tiek uzrādīti tikai aktīvie darbinieki. Rēķinos un universālos rēķinos tiek saglabāti arī izvēlētais bankas rekvizītu variants.
A.Osmanis

Zalktis 2016.3.254.versija

2016.gada 07.novembrī ir izlaista Zalktis jaunā 2016.3.254. versija. Iestrādāts e-pasta vēstuļu izsūtīšanas reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrētas Zalktis izsūtītās e-vēstules. Pie darba algu atskaitēm pievienota jauna iespēja veidot SEB bankai maksājumu uzdevumu saraksta failu d/algas avansa pārskaitījumiem. Visu pamatreģistru (virsgrāmatā, kontu apgrozījumos, klientu apgrozījumu pārskatā un hronoloģiskajā žurnālā) izdrukās tiek izdrukāts arī izdrukas laiks, lai palīdzētu lietotājiem lietot pareizās izdrukas variantus. Algu atlīdzībās ieviesti jauni ienākumu kodi 3057 un 3058. Papildināta kontrole par preču negatīvo atlikumu sagatavojot noliktavas dokumentus: izejošas pavadzīmes un norakstīšanas aktu. Jaunā kontrole papildināta ar iespēju brīdināt un aizliegt saglabāt dokumentu. Rēķina veidlapas izdruka “Invoice” papildināta ar maksājuma termiņu. Rēķinam jauna iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu, kārtojot pēc 3 pazīmēm.

A.Osmanis

 

Zalktis 2016.1.234. versija

2016.gada 11.janvārī tika izlaista Zalktis 2016.1.234. versija. Iestrādāta iespēja parasto un universālo rēķinu izsūtīšanai ne tikai pa tiešo uz jūsu e-pasta serveri, bet arī varēs sūtīt caur uz datora uzstādīto Microsoft Outlook programmu. Tika testēta ar mūsu rīcībā esošo jaunāko Outlook 2016. versiju. Mums nebija iespējas testēt uz vecākām Outlook versijām. Algu aprēķinos ielikti jaunā 2016.gada algu aprēķina pamatdati: neapliekamais minimums 75 EUR, VSAOI likmes pensionāram 28.75%(8.85+19.90), izdienas pensijas saņēmējam -invalīdam-spec.p.saņ. 31.08%(9.57+21.51), nodarbinātiem soda izcieš.vietās 29.05%(8.95+20.10), pensionāri soda izcieš.v. 23.86%(7.35+16.51), kā arī saglabāts iedzīvotāju ienākuma(algas) nodoklis 23% un jauns neapliekamais minimums par apgādājamiem 175 EUR apmērā.  Hronoloģiskā žurnāla datu atlasē ieviests jauns lauks Meklēšana: pēc jebkuras teksta vai ciparu frāzes sameklēs gan pēc klienta vai dokumenta nosaukumos, gan dokumenta numura vai pamatojuma tekstos. Nomainīts VID EDS faila “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām(kopsavilkums)” formāts. Darbinieku kartītēs profesiju kodus varēs brīvi ievadīt. Noliktavas atskaitē “Inventarizācijas akts” papildināts ātrās drukas komandpogu un  ar jaunām 2 datu atlasēm “Projekts” un “Aģents”. Inventarizācijas aktu drukā var mainīt preču koda aili pret svītrkodu aili. To izvēle uzstādāma caur uzstādījumiem.

A.Osmanis

Zalktis 2015.1.222. versija

2015.gada 14.janvārī izlaista Zalktis 2015.1.222. versija (+2015.1.220.v.).
Iekļautas jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86)%, izdienas p. un invalīdiem v.spec.p. saņēmējiem 31.07(9.57+21.50)%, nodarbinātiem soda izcieš.vietā 29.63(9.13+20.50)% un pensionāriem soda izcieš.vietā 24.39(7.51+16.88)%.

Ziņojuma par VSAOI, ienākumiem un riska nodevu ir iekļautas 2 tabulas nodarbinātiem soda izcieš.vietā un pensionāriem soda izcieš.vietā. Tās tabulas arī ir iekļautas ziņojuma eksportā uz VID EDS.
2015.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23% un minimālā algas likme ir 360 EUR.
Iestrādāta preču saraksta importa iespēja no Excel faila, kur pirmajā ailē – preču kods, otrajā ailē-preču nosaukums un trešajā ailē-mērvienība, piemēram gab..
Zalktī arī ir iespēja ieimportēt klientu sarakstu no Excel faila, kur pirmajā ailē – firmas nosaukums vai uzvārds, otrajā ailē – vārds, trešajā ailē – nodokļa maksātāja reģ.numurs vai personas kods un ceturtajā ailē personas kods (0-juridiska firma, 1-fiziska persona).
Iestrādāta jaunā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija ar 2015.gadu ar izdruku, bet bez eksporta uz VID EDS. Šobrīd VID EDS pieejams faila apraksts arī nav ieviesis iespēju importēt VID EDS jaunās 2015.gada MUN deklarāciju. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. To jauninājumu varēs saņemt bez maksas šobrīd esošās 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Lūdzu sekot mūsu mājas lapai.
Tika pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis datubāzes partneru datiem. Rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Vairs nav obligāts pirmais dokumenta nosaukums – “rēķins”. Atvaļinājuma aprēķina izdrukā varēs mainīt dokumenta nosaukumu no “atvaļinājuma aprēķins” uz “atvaļinājuma kompensācijas aprēķins”.Izejošā pavadzīmē, to saglabājot,  notiks kontrole, vai datubāzē jau ir tāds dokuments ar tādu pašu sēriju, numuru un partneri. Arī ir veiktas dažādas kļūdu izlabošana un veikta stabilitātes uzlabošana.

Rēķina uzstādījumos, e-pasta izsūtīšanas aprakstā var e-pasta tekstam uzlikt dažādus formatējumus ar html tegiem (http:://www.w3schools.com/tags/):
Formatējumu piemēri:
<html> un noslēdzošais tegi <html /> liek teksta sākuma un beigās, lai tu varētu formatēt ar html tegiem.
<strong>Izcelts</strong>        Izcelts
<cite>Citāts</cite>        Citāts
<p>Pirmā rindkopa.</p> <p>Otrā rindkopa.</p>

<h1>Virsraksts</h1>        Augšējais virsraksts
<h2>Apakšvirsraksts</h2>  Apakšvirsraksts
<h3>Trešais apakšvirsraksts</h3> Trešais apakšvirsraksts
Pievienojiet šo tagu <br />, lai pievienotu papildus pārnesumus starp vārdkopām.<b>Trekns</b>        Trekns
<i>Slīps</i>        Slīps
<a href=”http://www.zalktis.lv”>Zalktis</a&gt; izveidosies saite uz www.zalktis.lv

Piemērs:
<html>
<H2>Sveicināti!</H2>
<br /> <br />
<p>Pielikumā pievienoju rēķinu PDF faila formātā!<p />
<br /> <br />
<p>Ar cieņu,<p />
<p>Jānis Bērziņš<p />
<p>SIA “AABBAAA”  grāmatvedis<p />
<p>Tālrunis 000000121<p />
<a href=”http://www.aabbaaa.lv”>AABBAAA</a&gt;
<html />

2015.1.220., šo versiju 2015.1.222. un nākamo 2015.1.224.(saistībā ar MUN deklarācijas eksportu uz VID EDS)  versiju var lietot jaunās Zalktis 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 05.01.2015. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv.

A.Osmanis