Krivulis 2015.1.54. versija

2015.gada 02.februārī iznākusi Krivulis 2015.1.54.versija. Iekļauti jauni darba ņēmēju kodi 91 un 92, kuri ir spēkā no 01.07.2015.  Iekļautas jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86)%, izd.p.saņēm.-spec.pens.saņēmējiem 31.07(9.57+21.50)%, nodarbin.soda izcieš.vietā 29.63(9.13+20.50)% un pensionāriem nodarbin.soda izcieš.vietā 24.39(7.51+16.88)%. 2015.gadam jaunā IIN likme 23%. Ziņojums par d/a, VSAOI summām un riska nodevu ir mainīta, iekļaujot arī papildu tabulas nodarbinātiem soda izcieš.vietā. Automašīnu ceļazīmēs gan maršrutu, gan pamatojuma ailēs var izvēlēties gatavus tekstus no saraksta. Tos ievada caur tekstu sagatvēm. Rēķina ievades formā apakšā pa labi ir komandpoga Uzstādījumi, caur to lietotāji var mainīt rēķinā iedrukājamo parakstu labo un kreiso daļas tekstus.
A.Osmanis

Zalktis 2014.3.218. versija

2014.gada 20.oktobrī tika izlaista Zalktis 2014.3.218. versija.
Paziņojumā par izmaksām fiziskām personām ir ieviesti jauni kodi 1051, 1052, 3053, 1054, 2054, 2055, 1056.
Ziņas par darba ņēmējiem jauni kodi 91 un 92, kas spēkā no 01.07.2015.
Pirmsdrukas apskatē blakus eksporta iespējām uz dažādiem dokumentu failu formātiem pievienota iespēja izdruku nosūtīt uzreiz pa e-pastu. Lai izmantotu šādu iespēju, vispirms caur galvenajiem parametriem Druka tabellapā ievadiet E-pasta uzstādījumus.
Bankas dokumentos varēs ieimportēt arī Valsts Kases konta xml failu FidaVistas formātā.
Kontu plānā katram kontam ir jaunas ievades konta īpašības: Konta slēgums (debets, kredīts vai deb./kredīts) un Konta Tips (Bilances vai operāciju konts).
Arī veikti dažādi labojumi pēc klientu ieteikumiem.
Klientu sarakstam pievienota jauna iespēja – klientu saraksta imports no Excel faila.

Šo versiju var lietot jaunās Zalktis 2014.3.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 20.10.2014. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv. A.Osmanis

Zalktis 2014.2.216. versija

2014.gada 11.augustā tika izlaista Zalktis 2014.2.216. versija.
Rēķina ievades formā ir iespēja ievadīt biežāk lietoto rēķina dokumentu nosaukumu sarakstu;
Rēķinam var izveidot 3 bankas rekvizītu variantus:
PVN deklarācijas pielikumā – PVN1 I.daļā var izveidot kontu piesaisti K kodam par lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju 14%;
MUN deklarācijā darbinieku izvēles sarakstā labākai ērtībai darbinieki tiek atzīmēti ar zaļu simbolu kā aktīvi un baltu simbolu ka neaktīvi;
Izveidota jauna peļņas un zaudējumu aprēķina veidlapa pēc periodu izmaksu metodes, tam ir izdruka un piesaistītu kontu atšifrējumu izdruka;
Importējot Zalktis datu failu, izejošie rēķini importēsies kā izejošie rēķini un pārējie kā parasti grāmatojumi.

Šo versiju var lietot jaunās Zalktis 2014.2.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 11.08.2014. Instalētāju var paņemt nohttp://www.sore.lv. A.Osmanis

Zalktis 2014.1.212. versija

2014.gada 24.martā tika izlaista Zalktis 2014.1.212. versija.
Rēķinu sarakstam ir pievienota jauna atskaites izdruka, kurā redzams atšifrējums pa precēm pa daudzumiem, kuri ir iekļauti rēķinos.
Avansa norēķina izdrukai ir pievienota jauna aile – unikālais kārtas numurs vai gada kārtas numurs. Šo numuru izvēle ir pieejams caur avansa norēķina uzstādījumiem.
Kontu apgrozījumu pārskatu eksportējot uz xls caur rīkjosluas komandpogu Eksports uz xls, eksportē arī klienta reģistrācijas numuru, kas vairākiem klientiem ir nepieciešams iesniegšanai kredītspeciālistiem.
Noliktavas krājumu inventarizācijas aktā var norādīt, ka parādīt tikai preces ar atlikumiem, bet arī arī tās preces kuriem atlikumi ir 0, tas dažiem klientiem ir parocīgi pasūtījumu veikšanai krājumu papildināšanai. Turpat arī var atlasīt preces pa preču grupām.
Noliktavas izejošās pavadzīmju apakšdaļā teksta izdrukā teksta apjoms palielināts līdz 1020 zīmēm jeb 10 rindiņām.
Automašīnu ceļazīmēs pievienota jauna degviela – gāze.
Peļņas uz zaudējumu aprēķinam ir pievienota jauna izdrukājama atskaite – atšifrējums pa pievienotiem kontiem, kas nepieciešams katru rindiņu summas kontrolei. Tā pati atskaite arī ir pievienota bilances formai.
Pārskatāmības dēļ visi noliktavas saraksti, atskaites, jauni noliktavas dokumenti un preču un pakalpojumu saraksti ir sagrupēti savā jaunajā zalktis izvēlnē zem nosaukuma “Noliktava”.
Ziņojumā par VSAOI no darba ienākumiem, IIN un riska nodevu varēs izvēlēties no kuriem avotiem, no algu aprēķinu saraksta vai no darba laika tabeles, ņemt stundas daudzumu.
Zalktī ir jauns pamatdatu saraksts Projektu saraksts. Projekti ir piesaistīti pamata grāmatojumiem un rēķiniem. Ar laiku tas būs visos grāmatojumos. Pēc projekta atskaites varēs atlasīt rēķinu sarakstā pēc rēķiniem un arī hronoloģiskajā žurnālā, atlasot grāmatojumus pēc projektiem parastos grāmatojumos un rēķinos. Piemēri, kur tādu iespēju izmantot. Autoserviss projektu sarakstā var ievadīt klientus ar kodiem – a/m valsts numuriem. Un tam varēs piesaistīt veiktos remontdarbus, izrakstot ikreiz rēķinus ar projekta kodu – a/m valsts reģ. numuru. Ir dažādi piemēri, piemēram biedrība veic vairāku projektu realizāciju. Dokumentus var piesaistīt atbilstoši projektu kodiem un viegli sašķirot dokumentus pa projektiem.
Šo versiju var lietot Zalktis 2014.1.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 24.03.2014. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv. A.Osmanis