Zalktis 2019.2.322.versija

2019.gada 21.jūlijā ir iznācis Zalktis 2019.2.322.versija. Veikti labojumi autoratlīdzību izmaksu labošanas iespējā. Rēķinu saraksts papildināts ar izdruku ar apmaksas termiņu aili.
Iesaku līdzšinējiem 2019.2.320.versijas lietotājiem to uzinstalēt bez maksas.

Zalktis 2019.2.320.versija

2019.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2019.2.320.versija. Veiktas dažādas Zalktis uzlabošanas. Zalktī IIN nodokļu maksātājiem saimniecisko darījumu žurnālos un MUN maksātāju žurnālos tiek iedrukāti grāmatojumu unikālos numurus. Rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās ne tikai uz rēķiniem un hronoloģiskā žurnāla eksportā, bet arī rēķinu sarakstā vieglākai kontrolei un pārskatīšanai. Uzlabota PVN deklarācijas aprēķināšana: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā katram ierakstam tiek noteikti pareizi dokumentu kodi, nosakot pēc dokumentu nosaukuma vai pēc dokumentu tipa. Piemēram, bankas dokumenti un MU tiek noteikti ar kodu 3 (bezskaidras naudas maksājuma dokuments). Tagad klientu sarakstā darbiniekiem var ievadīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību maksātājs. Tas palīdzēs saīsināt autoratlīdzību maksātāju sarakstu ātrākai ikmēneša autoratlīdzību izmaksu sagatavošanai. Lielākais jaunums ir tas, ka grāmatojumus, rēķinus, noliktavas dokumentus un biezāk lietojamos grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos. Piemēram, varēs atvērt 2 vai vairākas reizes izejošos rēķinus un tos var paralēli aizpildīt uz Zalktis 1 darbavirsmas.
A.Osmanis

Zalktis 2018.1.280.versija

2018.gada 08.janvārī tika izlaista Zalktis 2018.1.280. versija. Šajā versijā ir izmaiņas attiecībā uz PVN deklarāciju un darba algas aprēķinu. Iekļautas jaunā PVN deklarācija ar visiem reversā PVN kodiem R1-R9, jauno PVN 5% un ar eksporta iespēju uz VID EDS. Arī šajā versijā ir iekļauta jaunā algas nodokļa aprēķināšana. Saistībā ar to darbinieku kartītēs ir ieviesti uzkrājošo informāciju saraksti par darbinieka prognozēto neapliekamo minimumu summām un to periodiem, VSAOI statusi ar periodiem un algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas periodi. Algu aprēķina forma, sākot ar 2018.gadu ir papildinājums. Uzklišķinot uz algas nodokļa aili, parādās izvērsts progresīvais algas nodokļa aprēķins. Drīzumā tam būs nākamais raksts par izmaiņu detalizētu aprakstu.

Ainārs Osmanis

Rēķinu elektroniskā sagatavošana un izsūtīšana

Arvien vairāk uzņēmumu sagatavo rēķinus elektroniski un izsūta saviem klientiem par dažādiem pakalpojumiem. Vai to var darīt Zalktī. Jā, to var izdarīt.

Šajā rakstā neatrunāšu gadījumus, kad vēlās rēķinus parakstīt ar drošo elektronisko parakstu, kuru izdod VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Par to tuvākā informācija ir mājas lapā: http://www.e-paraksts.lv

Lai rēķinā, parakstu daļā uzrakstītu frāzi, piemēram “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgas bez paraksta” vai “Rēķins ir sagatavots elektroniski un saskaņā ar LR likuma “Par grāmatvedību” 7.1.pantu ir derīgs bez paraksta”, tad Zalktī vajadzēs caur rēķina ievades formā apakšā pa labi esošo koamndpogu “Uzstādījumi” aiziet uz parakstu daļu vai rēķina apkšdaļas teksta lauku un tur ierakstīt tekstus. Izdruka jau būs sagatavota.

Lai rēķina sagatavošanas laika beigās izsūtītu  to caur e-pasta sistēmu ar 1 komandpogas klišķi, tad vispirms jāuzstāda e-pasta uzstādījumi, ja nav iepriekš sagatavoti.Rēķins Caur rēķina ievades formas komandpogas “Uzstādijumi” var iestatīt e-pasta servera uzstādījumus. Lai Zalktis sūtītu rēķinus, ir nepieciešams jūsu e-pasta adrese, kuru atvēlēsiet Zalktij rēķinu izsūtīšanai. Tā var būt atsevišķa e-pasta adrese, vai arī var izmantot esošo jūsu e-pasta adresi. Sekojoša bildē ir redzama e-pasta uzstādījumu aizpildes lauki:

E-pasta uzstādījumi

E-pasta adresēm no gmail.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@gmail.com
SMTP servera adrese: smtp.gmail.com
SMTP servera ports: 465
SSL protokols: jā (atzīmē ar kešķi)

E-pasta adresēm no outlook.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@outlook.com
SMTP servera adrese: smtp.live.com
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: jā (atzīmē ar kešķi)

E-pasta adresēm no inbox.lv ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese: xxxxxx@inbox.lv
SMTP lietotājvārda(login) formāts: xxxxx
SMTP servera adrese: mail.inbox.lv
SMTP servera ports: 25 (vai 587)
SSL protokols: nē vai jā (drošāk ir jā)
Ir daži ierobežojumi: Ja jums ir bezmaksas inbox.lv konts, tad inbox.lv pieņem līdz 15 e-vēstulēm ik stundu. Maksas kontam nav tādu ierobežojumu. Papildus tam, lai sāktu izmantot inbox.lv Zalktī, pārbaudiet inbox.lv uzstādījumā, vai atļaujat e-pastam pieņemt e-vēstules no ārējām datorprogrammām.  Ja nav atļauts, tad atļaujiet, atzīmējot ar kešķi “Atļaut ārējo POP3/IMAP un SMTP pieeju”. At atļaujam brīdi pieeja tiek aktivizēta 15 minūsu laikā.

Var arī izmantot dažādu e-pasta sistēmu iespējas, kā arī sava uzņēmuma e-pasta sistēmu, uzstādījuma informāciju iegūstot no sava datorsistēmu administratora.

Tad varat sākt izmēģināt ar 1 komandpogas klišķi rēķinu izstūtīšanu caur e-pasta sistēmām klientiem. Katrai e-vēstulei tiek pievienots rēķins 2 formātos: PDF un htm faila formātā.

 

 

NET Framework uzstādīšana

Zalktis un Krivulis darbojas NET framework 3.5. SP1 vidē.
Ja uz windowa nav uzstādīts NET Framework 3.5 SP1 un mēģinot palaist Zalktis vai Krivulis programmatūru, parādīsies šāds paziņojums:Error-0xc0000135

 Uz Windowiem 95, 98, NT4, Me nav uzstādama NET framework 3.5 SP1.

Uz Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 var uzinstalēt NET framework 3.5 SP1 programmatūru, paņemot šo instalācijas failu uz datora un uz tā datora palaidot šo instalēaju, lai uzinstalējas. Pēc  instalēšanas pārstartējiet datoru un veikt Windows updati.

Uz Windows 7, 8, Server 2008 R2 un Server 2012 tas jau ir Windowā iebūvēts un tikai vajadzēs veikt Windows updati.