Zalktis 2017.3.268.versija

2017.gada 29.oktobrī tika izlaista kārtējā Zalktis 2017.3.268.versija. Šajā versijā pamatā ieviesta dažādi lietotāju ieteikumi un uzlabota ātrdarbība.
Iestrādāts Swedbankas bankas konta izraksta importa fails CSV faila veidā 3.vairants. Fiziskās personas – saimnieciskās darbība sveicēji tad varēs ieimportēt Zalktī bankas konta izrakstu CSV failā. Noliktavas ienākošai pavadzīmei izstrādāta izdrukas pavadzīme, kurā varēs uzrādīt arī 2 valūtās. Gan izejošā pavadžīmē, gan izejošos rēķinos varēs ievadīt arī 100% atlaidi preču cenai (līdz šīm bija maksimāli 99%). PVN deklarācijā ieviesti jauni kodi: R7 – metālizstrādājumiem un R8 – sadzīves elektroprecēm. Šiem kodiem varēs piesaistīt attiecīgos PVN kontus automātiskai PVN1 I.daļas aizpildei. Sagatavojot jaunu avansa norēķinu, tiek uzrādīti tikai aktīvie darbinieki. Rēķinos un universālos rēķinos tiek saglabāti arī izvēlētais bankas rekvizītu variants.
A.Osmanis

Krivulis 2017.12.68.versija

2017.gada 17.jūlijā tika izlaista Krivulis 2017.12.68.versija, kurā ir veikti vairāki uzlabojumi. Ieveidots jauns darba ņēmēju ziņu kods 26, jaunas VSAOI likmes: 26.84 % valdes loceklim, 24.54 % valdes loceklim-pensionāram, kā papildināts arī ar 29.06.2017. VID EDS sistēmas jauno failu struktūru ikmēneša ziņojumam par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu. Papildus tam veikti vairāki uzlabojumi stabilitātei. A.Osmanis

Zalktis 2017.2.264.versija

2017.gada 03.jūlijā tika izlaista Zalktis 2017.2.264. versija, kurā ir veikti vairāki uzlabojumi. Ieveidots jauns darba ņēmēju ziņu kods 26, jaunas VSAOI likmes: 26.84 % valdes loceklim, 24.54 % valdes loceklim-pensionāram, kā papildināts arī ar 29.06.2017. VID EDS sistēmas jauno failu struktūru ikmēneša ziņojumam par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.
Šī versija ir bezmaksas tikai pēdējiem Zalktis versijas 2017.2.262., kura bija iznākusi 2017.gada 19.jūnijā, lietotājiem. Pieejams uz http://www.sore.lv licencētiem lietotājiem.
A.Osmanis

Zalktis 2017.2.262. versija

2017.gada 20.jūnijā ir izlaista Zalktis 2017.2.262. versija. Šajā versijā ir iekļauti sekojoši papildinājumi un izmaiņas:
# noliktavas preču un pakalpojumu sarakstā ieviesta meklēšanas iespēja pēc pilnas vai daļējas preču koda vai nosaukuma;
# noliktavas dokumentiem – izejošām pavadzīmēm katrai preču rindiņai var ievadīt piezīmes, tās parādīsies hronoloģiskajā žurnālā;
# Recepšu sarakstā receptes varēs kopēt:
# izveidots PVN uzskaites žurnāls IIN maksātājiem, kas apstiprinātas ar 03.01.2013.MK Noteikumiem Nr. 17;
# programmatūrai nomainīti izdruku ģeneratoru un datubāzes vadības dzinēju izpildāmfaili uz jaunām versijām;
# ieviests jauns Swedbankas konta izraksta CSV faila formāta imports;
# pēc klientu ieteikumiem dažādu problēmu novēršana un uzlabojumi.
Ainārs Osmanis.

Krivulis 2017.11.66. versija

2017.gada 20.februārī ir izlaista Krivulis jaunā 2017.11.66. versija. Šajā versijā iestrādāti jaunie neapliekamie minimumi algu aprēķinā: 2017.gadam 60€, 2018.-40€, 2019.-20€ un no 2020.gada – 0€. Iestrādātas jaunās 2017.g. VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)%, pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Arī iestrādāti dažādi klientu ieteikumi un uzlabota sistēmas stabilitāte. A.Osmanis

Zalktis 2017.1.258.versija

2017.gada 10.februārī tika izlaista Zalktis 2017.1.258.versija, kurā iekļautas atskaites:  jaunās biedrību bilances un ieņēmumu – izdevumu aprēķins, ka arī jaunā uzņēmumu bilance un peļņas-zaudējumu aprēķins.  Šī versija ir bezmaksas 2017.1.256. versijas lietotājiem. Šo instalētāju varat saņemt http://www.sore.lv.

A.Osmanis
SIA Zalktis Programmas

 

Zalktis 2017.1.256.versija

2017.gada 16.janvārī tika izlaista Zalktis 2017.1.256.versija. Šīs versijas galvenās izmaiņas saistītas ar darba algu aprēķina jaunajām nodokļu likmēm. Iestrādāta iespēja pēc lietotāja norādītā failu ceļa ik dienu saglabāt datubāzes failu kopijas arī lietotāja norādītās mapēs. Tādējādi lietotāji var saglabāt DB rezerves failu saglabāt arī OneDrive, Dropbox vai līdzīgās failu saglabāšanas vietās. Lietotāja norādījumu uzstādiet caur Galvenajiem parametriem. Ieviesta iespēja importēt pasūtījumus no EdiSoft sistēmas ar xml faila palīdzību. Darba algu aprēķinā iestrādātas jaunie darba algas nodokļi 2017.gadam 60 EUR, 2018.gadam 40 EUR, 2019.gadam 20 EUR un no 2020.gada 0 EUR. Darba algu aprēķinam un  darba laika tabelei ekrānformās pievienotas kopsummu rindiņas. Darba algu aprēķinā iestrādātās jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 29,73(9,16+20,57)%, pensionāriem-speciālās izd.pens.saņēmējiem 31,57(9,72+21,85)%, nodarbinātiem soda izciešanas vietās 28,74(8,85+19,89)% un pensionāriem soda izciešanas vietās 24,54(7,56+16,98)%. Darbinieku kartītēs sarakstā var ielādēt pēc vajadzības visus vai aktīvos darbiniekus. Jaunajās datubāzēs grāmatvedības kontu plānā iekļauti arī biežāk lietoti 8 grupas konti. Klientu kartītēs papildināts ar jaunu lauku ILN (Individuālais lokācijas numurs) jeb GLN (apraksts internetā: http://www.gs1.org/gln). Ja nelietojat EdiSoft sistēmu pasūtījumu importam uz Zalktis datubāzi, tad to lauku var neaizpildīt.
Biedrību jauno gada pārskatu un uzņēmumu gada pārskatu jaunās formas tiek iestrādāta līdz janvāra beigām un šīs jaunās versijas lietotāji varēs bez maksas arī to saņemt, vēlreiz uzinstalējot Zalktis 2017.1.xxx versiju no http://www.sore.lv.
A.Osmanis