Zalktis 2019.2.320.versija

2019.gada 01.jūlijā tika izlaista Zalktis 2019.2.320.versija. Veiktas dažādas Zalktis uzlabošanas. Zalktī IIN nodokļu maksātājiem saimniecisko darījumu žurnālos un MUN maksātāju žurnālos tiek iedrukāti grāmatojumu unikālos numurus. Rēķinos ievadītie maksājumu termiņi parādās ne tikai uz rēķiniem un hronoloģiskā žurnāla eksportā, bet arī rēķinu sarakstā vieglākai kontrolei un pārskatīšanai. Uzlabota PVN deklarācijas aprēķināšana: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļā katram ierakstam tiek noteikti pareizi dokumentu kodi, nosakot pēc dokumentu nosaukuma vai pēc dokumentu tipa. Piemēram, bankas dokumenti un MU tiek noteikti ar kodu 3 (bezskaidras naudas maksājuma dokuments). Tagad klientu sarakstā darbiniekiem var ievadīt atzīmi, vai viņš arī ir autoratlīdzību maksātājs. Tas palīdzēs saīsināt autoratlīdzību maksātāju sarakstu ātrākai ikmēneša autoratlīdzību izmaksu sagatavošanai. Lielākais jaunums ir tas, ka grāmatojumus, rēķinus, noliktavas dokumentus un biezāk lietojamos grāmatvedības reģistrus un žurnālus varēs atvērt 1 vai vairākos logos. Piemēram, varēs atvērt 2 vai vairākas reizes izejošos rēķinus un tos var paralēli aizpildīt uz Zalktis 1 darbavirsmas.
A.Osmanis