Krivulis 2019.11.82. versija

2019.gada 06.februārī iznācis Krivulis 2019.11.82. versija. No jauna izstrādāts pašnodarbinātā VSAOI ziņojums, kuru var aizpildīt un izdrukāt. Arī to var eksportēt uz  VID EDS. Saimniecisko darījumu žurnāls un hronoloģiskais žurnāls tika uzlaboti.
A.Osmanis