Zalktis 2018.2.294. versija

2018.gada 26.jūnijā ir iznākusi Zalktis 2018.2.294. versija.
Galvenais uzlabojums: Zalktis algu sadaļa  ir papildināta ar autoratlīdzību aprēķiniem.
Darbinieku kartītē var uzkrāt informāciju par noslēgtiem autorlīgumiem. Uz tā pamata var ātri un ērti sagatavot autoratlīdzības izmaksu aprēķinu sarakstu. Sarakstu var izdrukāt izmaksāšanai. Dati iekļaujas kopā ar kārtējām algām kopējā ziņojumā par izmaksātām algām, aprēķināto VSAOI, IIN un riska nodevu ik mēnesi iesniegšanai VID. Raksts palīdzības failā: ŠEIT.
Pārējās sīkie uzlabojumi ir saistīti ar klientu priekšlikumiem un veikta sistēmas stabilitātes uzlabošana.
Ainārs Osmanis