Zalktis 2016.3.254.versija

2016.gada 07.novembrī ir izlaista Zalktis jaunā 2016.3.254. versija. Iestrādāts e-pasta vēstuļu izsūtīšanas reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrētas Zalktis izsūtītās e-vēstules. Pie darba algu atskaitēm pievienota jauna iespēja veidot SEB bankai maksājumu uzdevumu saraksta failu d/algas avansa pārskaitījumiem. Visu pamatreģistru (virsgrāmatā, kontu apgrozījumos, klientu apgrozījumu pārskatā un hronoloģiskajā žurnālā) izdrukās tiek izdrukāts arī izdrukas laiks, lai palīdzētu lietotājiem lietot pareizās izdrukas variantus. Algu atlīdzībās ieviesti jauni ienākumu kodi 3057 un 3058. Papildināta kontrole par preču negatīvo atlikumu sagatavojot noliktavas dokumentus: izejošas pavadzīmes un norakstīšanas aktu. Jaunā kontrole papildināta ar iespēju brīdināt un aizliegt saglabāt dokumentu. Rēķina veidlapas izdruka “Invoice” papildināta ar maksājuma termiņu. Rēķinam jauna iespēja mainīt preču-pakalpojumu ievades sarakstu, kārtojot pēc 3 pazīmēm.

A.Osmanis