Zalktis 2015.2.228. versija

2015.gada 08.jūlijā izlaista Zalktis 2015.1.228. versija.
Hronoloģiskajā žurnālā ieveidota jauna aile “Projekts”. Šajā ailē būš viegli pārskatāmi ieraksti, kuriem ir piesaistīti projekta kodi un kuriem nav.
Automašīnas ceļazīmju saraksta izdruka tika pārstrādāta, lai saraksts tiktu pilnīgi aizpildīts.
Avansa norēķinā dokumenta nosaukuma ievadei ir izveidots lauks ar iebūvētu pašu izveidotu izkrītošu sarakstu. Sarakstu varēs paši izveidot ar nepieciešamiem dokumentu nosaukumiem. Šo sarakstu ievada caur avansa norēķina uzstādījumiem un ievada rindā nosaukumus atdalot ar semikolu, piemēram Čeks;Pavadzīme;Kvīts;Aprēķins;Iepirkuma akts. Bez tam avansa norēķinā ir izveidota jauna aile “Projekts”. Tad katram ievadītam čekam vai citiem dokuemntiem avansa norēķinā varēs piesaistīt projekta kodu.
Darba laika uzskaites tabeles izdrukas apakšā zem saraksta ir izveidota kopsummas rindiņa, kurā uzskaita kopā saraksta dienas un stundas.
Ne tikai no visu Latvijas banku internetbankas konta izdrukas failus FidaVistas formātā, bet arī no Swedbankas internetbankas konta izraksta CSV failu varēs ieimportēt Zalktī. Swedbankas īpatnība bija tāda, ka tur privātpersonām neizdod FidaVistas failu un tāpēc tām personām kā pašnodarbinātām personām līdz šim bija grūtības ieimportēt konta izrakstu Zalktī.
Caur rēķina ievades formu visos izdrukājamos rēķinos un pavadzīmēs tekstā ar summu vārdiem vārds euro  tiek drukāta slīprakstā.
Bankas dokumentiem un kases orderiem varēs piesaistīt projekta kodus.
Konta apgrozījuma pārskata atlases laukā ir jauna atlases iespēja pēc projekta kodiem.
Ziņās par darba ņēmējiem ir jauni ziņo kodi 91 un 92, kas ir spējā ar 01.07.2015.

A.Osmanis