Mācību kursi Zalktis apgūšanai

Lietišķās informācijas dienests organizē mācību kursus “Datorizētā grāmatvedība” izmantojot datorprogrammu Zalktis. Kursu sākums 2015.g.09.aprīlī, notiks Rīgā, Graudu ielā 68, biznesa augstskolas “Turība” telpās.
Sīkākā informācija ir dota Lietišķas informācijas dienesta mājas lapā:  http://www.lid.lv/lv/katalogs/get/shopcat/168/shopprod/2313/sem/593/

Datorizētā grāmatvedība

A.Osmanis