Krivulis 2015.1.54. versija

2015.gada 02.februārī iznākusi Krivulis 2015.1.54.versija. Iekļauti jauni darba ņēmēju kodi 91 un 92, kuri ir spēkā no 01.07.2015.  Iekļautas jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86)%, izd.p.saņēm.-spec.pens.saņēmējiem 31.07(9.57+21.50)%, nodarbin.soda izcieš.vietā 29.63(9.13+20.50)% un pensionāriem nodarbin.soda izcieš.vietā 24.39(7.51+16.88)%. 2015.gadam jaunā IIN likme 23%. Ziņojums par d/a, VSAOI summām un riska nodevu ir mainīta, iekļaujot arī papildu tabulas nodarbinātiem soda izcieš.vietā. Automašīnu ceļazīmēs gan maršrutu, gan pamatojuma ailēs var izvēlēties gatavus tekstus no saraksta. Tos ievada caur tekstu sagatvēm. Rēķina ievades formā apakšā pa labi ir komandpoga Uzstādījumi, caur to lietotāji var mainīt rēķinā iedrukājamo parakstu labo un kreiso daļas tekstus.
A.Osmanis