Zalktis 2015.1.222. versija

2015.gada 14.janvārī izlaista Zalktis 2015.1.222. versija (+2015.1.220.v.).
Iekļautas jaunās VSAOI likmes: pensionāriem 28.70(8.84+19.86)%, izdienas p. un invalīdiem v.spec.p. saņēmējiem 31.07(9.57+21.50)%, nodarbinātiem soda izcieš.vietā 29.63(9.13+20.50)% un pensionāriem soda izcieš.vietā 24.39(7.51+16.88)%.

Ziņojuma par VSAOI, ienākumiem un riska nodevu ir iekļautas 2 tabulas nodarbinātiem soda izcieš.vietā un pensionāriem soda izcieš.vietā. Tās tabulas arī ir iekļautas ziņojuma eksportā uz VID EDS.
2015.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23% un minimālā algas likme ir 360 EUR.
Iestrādāta preču saraksta importa iespēja no Excel faila, kur pirmajā ailē – preču kods, otrajā ailē-preču nosaukums un trešajā ailē-mērvienība, piemēram gab..
Zalktī arī ir iespēja ieimportēt klientu sarakstu no Excel faila, kur pirmajā ailē – firmas nosaukums vai uzvārds, otrajā ailē – vārds, trešajā ailē – nodokļa maksātāja reģ.numurs vai personas kods un ceturtajā ailē personas kods (0-juridiska firma, 1-fiziska persona).
Iestrādāta jaunā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija ar 2015.gadu ar izdruku, bet bez eksporta uz VID EDS. Šobrīd VID EDS pieejams faila apraksts arī nav ieviesis iespēju importēt VID EDS jaunās 2015.gada MUN deklarāciju. Plānots papildu jauninājums, tiklīdz būs zināms MUN deklarācijas eksporta faila apraksts. To jauninājumu varēs saņemt bez maksas šobrīd esošās 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Lūdzu sekot mūsu mājas lapai.
Tika pārstrādāts datu imports no Tildes formāta xml faila ar precizētu partneru salīdzināšanu ar esošo Zalktis datubāzes partneru datiem. Rēķina ievades formā dokumentu nosaukuma izkārtojums pēc lietotāja ieskatiem. Vairs nav obligāts pirmais dokumenta nosaukums – “rēķins”. Atvaļinājuma aprēķina izdrukā varēs mainīt dokumenta nosaukumu no “atvaļinājuma aprēķins” uz “atvaļinājuma kompensācijas aprēķins”.Izejošā pavadzīmē, to saglabājot,  notiks kontrole, vai datubāzē jau ir tāds dokuments ar tādu pašu sēriju, numuru un partneri. Arī ir veiktas dažādas kļūdu izlabošana un veikta stabilitātes uzlabošana.

Rēķina uzstādījumos, e-pasta izsūtīšanas aprakstā var e-pasta tekstam uzlikt dažādus formatējumus ar html tegiem (http:://www.w3schools.com/tags/):
Formatējumu piemēri:
<html> un noslēdzošais tegi <html /> liek teksta sākuma un beigās, lai tu varētu formatēt ar html tegiem.
<strong>Izcelts</strong>        Izcelts
<cite>Citāts</cite>        Citāts
<p>Pirmā rindkopa.</p> <p>Otrā rindkopa.</p>

<h1>Virsraksts</h1>        Augšējais virsraksts
<h2>Apakšvirsraksts</h2>  Apakšvirsraksts
<h3>Trešais apakšvirsraksts</h3> Trešais apakšvirsraksts
Pievienojiet šo tagu <br />, lai pievienotu papildus pārnesumus starp vārdkopām.<b>Trekns</b>        Trekns
<i>Slīps</i>        Slīps
<a href=”http://www.zalktis.lv”>Zalktis</a&gt; izveidosies saite uz www.zalktis.lv

Piemērs:
<html>
<H2>Sveicināti!</H2>
<br /> <br />
<p>Pielikumā pievienoju rēķinu PDF faila formātā!<p />
<br /> <br />
<p>Ar cieņu,<p />
<p>Jānis Bērziņš<p />
<p>SIA “AABBAAA”  grāmatvedis<p />
<p>Tālrunis 000000121<p />
<a href=”http://www.aabbaaa.lv”>AABBAAA</a&gt;
<html />

2015.1.220., šo versiju 2015.1.222. un nākamo 2015.1.224.(saistībā ar MUN deklarācijas eksportu uz VID EDS)  versiju var lietot jaunās Zalktis 2015.1.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 05.01.2015. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv.

A.Osmanis