Zalktis 2014.2.216. versija

2014.gada 11.augustā tika izlaista Zalktis 2014.2.216. versija.
Rēķina ievades formā ir iespēja ievadīt biežāk lietoto rēķina dokumentu nosaukumu sarakstu;
Rēķinam var izveidot 3 bankas rekvizītu variantus:
PVN deklarācijas pielikumā – PVN1 I.daļā var izveidot kontu piesaisti K kodam par lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju 14%;
MUN deklarācijā darbinieku izvēles sarakstā labākai ērtībai darbinieki tiek atzīmēti ar zaļu simbolu kā aktīvi un baltu simbolu ka neaktīvi;
Izveidota jauna peļņas un zaudējumu aprēķina veidlapa pēc periodu izmaksu metodes, tam ir izdruka un piesaistītu kontu atšifrējumu izdruka;
Importējot Zalktis datu failu, izejošie rēķini importēsies kā izejošie rēķini un pārējie kā parasti grāmatojumi.

Šo versiju var lietot jaunās Zalktis 2014.2.xxx versijas licenču turētāji. Šīs versijas licences ir pārdošanā no 11.08.2014. Instalētāju var paņemt nohttp://www.sore.lv. A.Osmanis