Rēķinu elektroniskā sagatavošana un izsūtīšana

Arvien vairāk uzņēmumu sagatavo rēķinus elektroniski un izsūta saviem klientiem par dažādiem pakalpojumiem. Vai to var darīt Zalktī. Jā, to var izdarīt.

Šajā rakstā neatrunāšu gadījumus, kad vēlās rēķinus parakstīt ar drošo elektronisko parakstu, kuru izdod VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Par to tuvākā informācija ir mājas lapā: http://www.e-paraksts.lv

Lai rēķinā, parakstu daļā uzrakstītu frāzi, piemēram “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgas bez paraksta” vai “Rēķins ir sagatavots elektroniski un saskaņā ar LR likuma “Par grāmatvedību” 7.1.pantu ir derīgs bez paraksta”, tad Zalktī vajadzēs caur rēķina ievades formā apakšā pa labi esošo koamndpogu “Uzstādījumi” aiziet uz parakstu daļu vai rēķina apkšdaļas teksta lauku un tur ierakstīt tekstus. Izdruka jau būs sagatavota.

Lai rēķina sagatavošanas laika beigās izsūtītu  to caur e-pasta sistēmu ar 1 komandpogas klišķi, tad vispirms jāuzstāda e-pasta uzstādījumi, ja nav iepriekš sagatavoti.Rēķins Caur rēķina ievades formas komandpogas “Uzstādijumi” var iestatīt e-pasta servera uzstādījumus. Lai Zalktis sūtītu rēķinus, ir nepieciešams jūsu e-pasta adrese, kuru atvēlēsiet Zalktij rēķinu izsūtīšanai. Tā var būt atsevišķa e-pasta adrese, vai arī var izmantot esošo jūsu e-pasta adresi. Sekojoša bildē ir redzama e-pasta uzstādījumu aizpildes lauki:

E-pasta uzstādījumi

E-pasta adresēm no gmail.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@gmail.com
SMTP servera adrese: smtp.gmail.com
SMTP servera ports: 465
SSL protokols: jā (atzīmē ar kešķi)

E-pasta adresēm no outlook.com ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese un lietotājvārda formāts: xxxxx@outlook.com
SMTP servera adrese: smtp.live.com
SMTP servera ports: 587
SSL protokols: jā (atzīmē ar kešķi)

E-pasta adresēm no inbox.lv ir tādi uzstādījumi:
E-pasta adrese: xxxxxx@inbox.lv
SMTP lietotājvārda(login) formāts: xxxxx
SMTP servera adrese: mail.inbox.lv
SMTP servera ports: 25 (vai 587)
SSL protokols: nē vai jā (drošāk ir jā)
Ir daži ierobežojumi: Ja jums ir bezmaksas inbox.lv konts, tad inbox.lv pieņem līdz 15 e-vēstulēm ik stundu. Maksas kontam nav tādu ierobežojumu. Papildus tam, lai sāktu izmantot inbox.lv Zalktī, pārbaudiet inbox.lv uzstādījumā, vai atļaujat e-pastam pieņemt e-vēstules no ārējām datorprogrammām.  Ja nav atļauts, tad atļaujiet, atzīmējot ar kešķi “Atļaut ārējo POP3/IMAP un SMTP pieeju”. At atļaujam brīdi pieeja tiek aktivizēta 15 minūsu laikā.

Var arī izmantot dažādu e-pasta sistēmu iespējas, kā arī sava uzņēmuma e-pasta sistēmu, uzstādījuma informāciju iegūstot no sava datorsistēmu administratora.

Tad varat sākt izmēģināt ar 1 komandpogas klišķi rēķinu izstūtīšanu caur e-pasta sistēmām klientiem. Katrai e-vēstulei tiek pievienots rēķins 2 formātos: PDF un htm faila formātā.