Krivulis 2013.2.46. versija

2014.gada 08.janvārī ir izlaista Krivulis 2013.2.46.versija. Atsķirībā no 2013.2.44. versijas ir iestrādātas jaunās algu aprēķināšanas likmes, kas ir spēkā ar 2014.gadu. Precizēti naudas simbolu Ls un € izmantošana Krivulī. Esošie Krivulis 2013.2.xxx versijas licenču turētāji var izmantot šo versiju bez maksas. Instalētāju var iegūt internetā: http://www.sore.lv/Krivulisinstaletaji.aspx