Zalktis 2013.3.206. versija

2014.gada 07.janvārī tika izlaista Zalktis 2013.3.206. versija.  Šajā versijā ir veikti kļūdu labojumi, kuri nav kritiski. Papildinājums ir klientu apgrozījumu pārskatā aiļu atlikumu parādīšana citās valūtās. Šo versiju var lietot Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētāji. Instalētāju var paņemt no www.sore.lv. A.Osmanis