Valūtas kurss Zalktī

Līdz 2013.gada beigām esam pieraduši pie tādiem valūtu kursiem, kurā kursu nosaka pret 1 valūtas vienību, bet ar 2014.gadu otrādi – pret 1 pamatvalūtas vienību.

Piemēram:
2013.g.   1 USD = 0.54 LVL(pamatvalūta)
2014.g.   1.62 USD = 1 EUR(pamatvalūta)

Ar 2014.gadu LR likuma par grāmatvedību 5.pantā ir vārdkopa “Ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalstu valūta, tajā norādītās summas naudas izteiksmē ierakstiem grāmatvedības reģistros pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā.”

Eiropas Centrālā banka publicē un līdz ar to Latvijas banka pārpublicē ik dienu pulksten 15.15-16.00 tās dienas kursu. Tas kurss pēc tā likuma nav derīga tās dienas grāmatvedības operācijām un ir jāņem iepriekšējās dienas kurss. Zalktī, kad uzdod automātiski paņemt valūtas kursu uz prasīto dienu, no LB servera tiek paņemts iepriekšējās darba dienas valūtas kurss un tiek uzrādīts Zalktis datubāzē prasītās dienas kursu sarakstā.

VID materiāls par valūtas kursiem

Zalktis 2013.3.206. versija

2014.gada 07.janvārī tika izlaista Zalktis 2013.3.206. versija.  Šajā versijā ir veikti kļūdu labojumi, kuri nav kritiski. Papildinājums ir klientu apgrozījumu pārskatā aiļu atlikumu parādīšana citās valūtās. Šo versiju var lietot Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētāji. Instalētāju var paņemt no www.sore.lv. A.Osmanis

Tehniskās prasības Zalktis un Krivulis lietošanai

Operētājsistēma:
^ Windows XP SP3 versija (32bitu) (Microsoft pārtrauc atbalstu Windowws XP)
^ Windows Vista SP2, Windows 7, 8 un 10 (32 un 64 bitu)
^ Windows Server 2003, 2008, 2008 R2.

Līdz 2015.1. Zalktis un Krivulis versijām nepieciešama:
^ papildu programmatūra Windowam XP, 2003, Vista un 2008:
^^ .NET Framework 3.5 SP1.
No 2015.2. Zalktis un Krivulis versijām nepieciešama:
^ papildu programmatūra Windowam XP, 2003, Vista, 2008 un 7:
^^ .NET Framework 4.

Windowa reģionālie iestatījumi:
^ Decimālatdalītājs ir punkta zīme (.).

Dators:
^ 1 GHz Pentium procesors (minimums)
^ 2 GB operatīvā atmiņa RAM (minimums)
^ 1024 x 768 punktu attēla monitors (minimums), (labāk 1280 x 1024)
^ 5 GB brīva vieta uz cietā datora diska pēc programmatūras uzstādīšanas.

Zalktis 2013.3.202.versija

2014.gada 02.janvārī tika izlaista Zalktis 2013.3.202. versija.  Šajā versijā ir veikti kļūdu labojumi, kuri nav kritiski. Šo versiju var lietot Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētāji. Instalētāju var paņemt no www.sore.lv. 2013.3.xxx versijai būs papildus bezmaksas laidiens 2014.gada janvārī tikai Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētajiem. Par šiem laidieniem varēsiet uzzināt no mūsu mājas lapas www.zalktis.lv , vai arī, ja sekojat (Follow) šai lapai, arī saņemsiet pa e-pastu informāciju par to. A.Osmanis