Zalktis 2013.3.200. versija

2013.gada 03.decembrī tika izlaista Zalktis 2013.3.200. versija. Ir iekļauti papildinājumi – ar algām saistītas jaunās likmes un nodokļu veidlapu izmaiņas.
Šajā versijā arī ir veikti kļūdu labojumi kuri nav kritiski.
Šī versija būs tā, kurā iekļausies visas ar algām saistītas jaunās nodokļu likmes un arī nodokļu deklarācijas/veidlapas, kuras speciāli uzlabotas saistībā ar 2014.gadu un EUR kā pamatvalūtas ieviešanu.
Šo versiju var lietot Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētāji. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv.
Jāņem vērā, ka uz šodienu LR Ministru Kabinets vēl nav apstiprinājuši jaunas VSAOI likmes, ka arī saistībā ar 2014.gadu saistītus noteikumus par nodokļu deklarācijām un pārskatiem, kas var izmainīt Zalktī esošās veidlapas. Sakarā ar to 2013.3.xxx versijai būs vairāki bezmaksas laidieni gan būs 2013.g.beigās, gan 2014.gada janvārī tikai Zalktis 2013.3.xxx versijas licenču turētajiem. Par šiem laidieniem varēsiet uzzināt no mūsu mājas lapas www.zalktis.lv , vai arī, ja sekojat (Follow) šai lapai, arī saņemsiet pa e-pastu informāciju par to.
A.Osmanis