Zalktis 2013.2.196. versija

2013.gada 07.oktobrī tika izlaista Zalktis 2013.2.196. versija, lai vēl vairāk piemērotos EUR kā pamatvalūtai Zalktī. Lielākais papildinājums šai versijai ir precēm un pakalpojumiem multivalūtu cenu saraksts. Ja, piemēram, izejošā pavadzīme tiek sagatavota USD valūtā, tad tiek piedāvāts cenu saraksts USD valūtā. Šaja versijā arī ir veikti kļūdu labojumi kuri nav kritiski.
Šo versiju var lietot Zalktis licenču turētāji uz 2013.2.xxx versijām. Arī tie lietotāji, kuri lieto Zalktis 2013.2.192. un 2013.2.194. versijas, var pāriet uz 2013.2.196.versiju. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv.

A.Osmanis