Krivulis 2013.2.44. versija

2013.gada 10.oktobrī ir izlaista Krivulis 2013.2.44. versija. Sī jauninājuma pamatā ir piemērotība darbam ar EUR kā pamatvalūtu no 2014.gada. Lai var strādāt 2014.gadā ir jāizveido jauna EUR datubāze atsevišķā failā. Krivulī var automātiski izveidot šo datubāzi par pamatu uz LVL līzšinējās datubāzes.  Kā to dara Krivulī: Atver Krivuli. Būs redzams datubāžu saraksts. Zem saraksta ir rīkjosla ar koamndpogām. Nospied komandpogu Jauns.
KrivulisjaunsDBJauns LVL datubāzes fails – var izveidot jaunu datubāzes failu lietošanai laikam līdz 2013.gadam, kur par pamatvalūtu izmanto LVL.
Jauns EUR datubāzes fails – var izveidot jaunu datubāzes failu lietošanai no 2014.gada, pamatvalūta ir EUR.
EUR datubāzes faila izveidošana no iepriekšējās LVL datubāzes faila uz 01.01.2014 – Var izveidot jaunu EUR datubāzes failu, pārņemot pilnīgu klientu, pamatlīdzekļu, darbinieku informāciju un pēdējā gada algu sarakstu.

Krivulis ir papildināts ar mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimniecisko darījumu ieņēm.-izdevumu žurnālu (SDIIŽ) un veiktas izmaiņas IIN maksātāja saimniecisko darījumu ieņēm.-izdevumu žurnālā. Grāmatojot ar ieņēmumu vai izdevumu iegrāmatošanas formas plaīdzību, būs jāizvēlē ar kontu uz kuru žurnālu grāmatojams. IIN – tas grāmatojums aizies uz IIN SDIIŽ žurnālu, MUN-uz MUNM SDIIŽ žurnālu. krivulis_ienemumu_gram

Uz Krivulis 2013.2.44. versiju arī veiktas vairāki uzlabojumi sistēmas stabilitātei.

Ap 2014.gada 1.decembri ir paredzēts izlaist bezmaksas papildinājums 2013.2.44 versijas lietotājiem un papildinājums būs pieejams elektroniski www.zalktis.lv un www.sore.lv. Būtisks papildinājums būs šoruden jaunās LR MK apstiprinātās nodokļu veidlapu izmaiņas, kuru ieviesīsim arī Krivulī. Aicinām iereģistrēties www.zalktis.lv par sekotāju (Follow) un regulāri saņemt jaunumus savā e-pastā par Zalkti un Krivuli.

 

Zalktis 2013.2.196. versija

2013.gada 07.oktobrī tika izlaista Zalktis 2013.2.196. versija, lai vēl vairāk piemērotos EUR kā pamatvalūtai Zalktī. Lielākais papildinājums šai versijai ir precēm un pakalpojumiem multivalūtu cenu saraksts. Ja, piemēram, izejošā pavadzīme tiek sagatavota USD valūtā, tad tiek piedāvāts cenu saraksts USD valūtā. Šaja versijā arī ir veikti kļūdu labojumi kuri nav kritiski.
Šo versiju var lietot Zalktis licenču turētāji uz 2013.2.xxx versijām. Arī tie lietotāji, kuri lieto Zalktis 2013.2.192. un 2013.2.194. versijas, var pāriet uz 2013.2.196.versiju. Instalētāju var paņemt no http://www.sore.lv.

A.Osmanis