Eiro (euro) kā pamatvalūta Zalktī

2004.gada 1.maijā Latvija kļuva par ES dalībvalsti. Pievienošanās līgums paredz Eiropas vienotās valūtas euro ieviešanu, sasniedzot augstu noturīgas konverģences līmeni. Valstij, gatavojoties kļūt par pilntiesīgu EMS dalībnieci, jānodrošina, ka tās valūtas kursa svārstības nepārsniedz VKM II noteiktos ierobežojumus. Pildot šo nosacījumu, 2005.gada 1.janvārī lats tika piesaistīts euro pēc kursa EUR 1 = LVL 0,702804, un 2005.gada 2.maijā Latvija pievienojās VKM II.
2012.gada 19.septembrī LR MK izdeva rīkojumu Nr. 441 par Latvijas Nacionālo EURO ieviešanas plānu.
Plāns paredz pāreju uz Eiro 2014.gada 01.janvārī.
Lai savlaicīgi sagatavotu sabiedrību – jebkuru naudas lietotāju – pārejai no lata uz euro, palīdzētu apgūt jaunās valūtas vērtību un dotu iespēju sekot cenu līmenim abās valūtās, Plāns paredz cenu paralēlās atspoguļošanas periodu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam, un tas būs saistošs ikvienam preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam valstī.
2013.gada 09.jūlijā ECOFIN pieņem gala lēmumu aicināt Latviju pievienoties eirozonai.

Sakarā ar to Zalktī ir veikti pamatīgi uzlabojumi ar šiem papildinājumiem:
1) Cenu paralēlās atspoguļošanas perioda laikā (01.10.2013-31.12.2013.) visas pavadzīmes un rēķini zem LVL kopsummas uzrāda pārrēķinu EUR kopsummā pēc neatsaucamā kursa 0.702804 LVL/1EUR un periodā 01.01.2014-30.06.2014. zem EUR uzrāda pārrēķinu LVL pēc tā paša neatsaucamā kursa. Tas ir obligāti attiecībā pret fiziskām personām. Zalktī tas ir iestrādāts attiecībā pret visām personām sekojošos dokumentos: rēķinos, izejošās pavadzīmēs, kvītīs, algu aprēķinu lapiņās. Kad šo dokumentu datumi ir periodā 01.10.2013.-30.06.2014, tad pārrēķini automatiski parādās.
2) Iespēja izveidot atsevišku datubāzes(turpmāk tekstā īsāk DB) failu ar pamatvalūtu EUR.  2014.gada sākumā, kad jums vajadzēs veikt grāmatojumus 2014.gadā jau EUR, tad jums jāizveido jauns DB fails ar pamatvalūtu EUR, kurā tiks iekopēti:
1) Kontu plāns, kurš tiek uzlabots – visi LVL konti uzlaboti uz EUR kontiem,
2) Visi pamatlīzekļi, kuri tiek pārkopēti un visi LVL summu ieraksti pārrēķināti EUR valūtā,
3) Pēdējo vismaz 6 mēnešu ( 07.-12.2013.) algu aprēķini, kuri tiek pārkopēti  un pārrēķināti EUR valūtā,
4) Neviens grāmatojums/kontējums netiek kopēts,
5) Aprēķināti kontu atlikumi uz 01.01.2014. LVL un pārrēķināts EUR (var pēc tam vēlāk jebkurā laikā izlabot manuāli kontu atlikumus).
Pēc tā jūs EUR datubāzē varat apskatīt kontu atlikumu grāmatojumus un var pat izlabot pēc vajadzības.
Ja jums ir lietošanā arī citas valūtas izņemot EUR, piemēram USD, SEK, LIT u.c, jums japārbauda un jāievada reālā šo valūtu vērtība EUR pēc ECB kursa.
Pēc tam jūs varat lietot atsevišķi veco LVL Db failu un  jauno EUR DB failu.
Varēs arī lietot tālāk LVL DB failu, lai veiktu pēdējās darbības un grāmatojumus  līdz 31.12.2013.  datumam 2013.gada bilances sagatavošanai LVL valūtā.
Ir būtisks jautājums, kad Zalktī sagatavot jaunu DB failu ar pamatvalūtu EUR. Ja jau pirmajās janvāra dienās jums vajadzēs izrakstīt ikdienišķos dokumentus – pavadzīmes vai rēķinus, tad jums jauns DB ir jāsagatavo decembra pēdējās dienās. DB failu ar pamatvalūtu EUR var vēlāk pēc 2014.g.1.janvāra izveidot bez ierobežojumiem.

Kā Zalktī sagatavo DB failu ar pamatvalūtu EUR: atver Zalkti, tad spied zemāk redzamo komandpogu JAUNS. Parādīsies šī redzama forma un izvēlieties ka norādīts bildē:DBTad spied talāk un  būs jauna forma,  kura var izvēlēties līdzsinejo DB failu ar pamatvalūtu LVL un aizpildīt vēl pāris laukus. Tad veidosies jauns DB fails ar pamatvalūtu EUR. Tas parādīsies Zalktis DB failu sarakstā ar valūtu EUR. Šaja DB faila varēsiet veikt grāmatojumus un visu ka ierasts līz šim ar 2014.gada 1.janvāri.

 

Zalktī nav pārstrādātas nodokļu veidlapas, kas būs spēkā ar 2014.gadu. Gaidām attiecīgo LR Ministru kabineta noteikumu izmaiņas. Kad tās būs, tad varēsim sagatavot arī tos uz nākošo jauninājumu.